Duijs, Peter (Dennenburg, 1822 – Kampen, 1899)

Peter Duijs (Duys), (Dennenburg, 3 oktober 1822 – Kampen, 22 november 1899), catechiseermeester te Eibergen (november 1844 – mei 1848), krankbezoeker en catechiseermeester Hervormde Gemeente te Kampen (1 juli 1848 – september 1892), zn van Hubertus Duijs en Judith Joanna Cornelia Middeldorff. Gehuwd op 16 december 1848 te Eibergen met Johanna Aleida Prakke (Eibergen 1823- Kampen 14 december 1874), dr. van Jan Jans Prakke, schoolonderwijzer en Johanna Gesina Hagens.

Over Peter Duijs (Duys):

 • NN, (1869, 4 november). P. Duijs van de hervormde gemeente Kampen is 25 jaar lang catechiseermeester en ziekenbezoeker. Kamper Courant. p.?
 • NN, (1881, 18 december). P. Duijs van de hervormde gemeente Kampen is gekozen tot ouderling.. Kamper Courant. p.?
 • NN, (1888-1891). Peter Duys. In F.J. van den Branden & J.G. Frederiks (Red.), Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. (2e druk, pp. 223). Amsterdam: L.J. Veen.
 • NN, (1892, 18 september). Eervol ontslag van P. Duijs van de hervormde gemeente Kampen als godsdienstonderwijzer (na 40 jaar).. Kamper Courant. p.?
 • Houtman, C. (2011). Kampen in de novellen van een vergeten schrijver. Kamper Almanak, 2011, 91-128.
 • Houtman, C. (2011). Goede zaadkorrels voor jeugdige harten: Godsdienstonderwijzer Peter Duijs (1822-1899) schrijft voor de jeugd. Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, 15 (1), 22-33.
 • Houtman, C. (2013). Een indirecte blik op het onderricht van een negentiende-eeuwse godsdienstonderwijzer Peter Duijs (1822-1899). Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 36 (78), 32-49.
 • Houtman, C. (2013). Even aan de vergetelheid ontrukt Peter Duijs (1822-1899). Boekenpost, 21 (123), 16-18.
 • Houtman, C. (2022). 13. P. Duijs (1822-1899): Veelzijdig literator. In: C. Houtman De selfmade dominee als auteur: Zesentwintig portretten uit de lange negentiende eeuw. (pp. 245-274). Zutphen: Walburg Pers B.V.

Werken van Peter Duijs (Duys):

 • Duijs, P. (1850?) Levensschetsen van jeugdige Christenen. Amsterdam: J.D Sybrandi.
 • Duijs, P. (1850). Hoe men gelukkig wordt. Zedelijke verhalen. Amsterdam: J.D Sybrandi.
 • Duijs, P. (1850). Gebedenboekje voor kinderen, bevattende 75 korte gebeden, voor verschillende gelegenheden. Kampen: Gebroeders Fels.
 • Duijs, P. (1850). Christelijk Feestboekje voor de Jeugd. Met een voorwoord van M.A. Amshoff, Predikant te Groningen. Kampen: Gebroeders Fels.
 • Duijs, P. (1850). Kinder-bijbel of De bijbelsche- en kerkelijke geschiedenissen gemeenzaam en bevattelijk verhaald voor jonge kinderen. (1e stukje) Kampen: K. van Hulst.
 • Duijs, P. (red.) (1851-1854). Spiegel voor jonge lieden. Godsdienstige en zedelijke tafereelen en verhalen. (Jeugdblad) Kampen: K. van Hulst.
 • Duijs, P. (1853). Vraagboekje over de Geschiedenis der Christelijke Kerk. Dordrecht: H.R. van Elk.
 • Duijs, P. (1854). Bijbelsche kinderen. Een nuttig en aangenaam geschenk voor de jeugd Kampen: I.M.J. van Nes.
 • Duijs, P. (1855). Een schuldige. Vaderlandsche letteroefeningen, 1855 (2) 332-359.
 • Duijs, P. (1855). Josephine. Vaderlandsche letteroefeningen, 1855 (2) 611-630.
 • Duijs, P. (1856). Beeldengalerij van belangrijke Christenen voor de kerkhervorming. (2e stukje) Kampen: K. van Hulst.
 • Duijs, P. (1856). Herman van Grafhurst. Vaderlandsche letteroefeningen, 1856 (2), 516-550.
 • Duijs, P. (1856). Eene ontvoering in de zestiende eeuw. Vaderlandsche letteroefeningen, 1856 (12), 578-604, (13), 628-644.
 • Duijs, P. (1856). Het Kleedje. Een tafereel uit de veertiende eeuw. Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. (2), 113-155.
 • Duijs, P. (1858). Radboud’s Dochter en andere novellen uit onze historie. Amsterdam: J.M.E. Meijer.
 • Duijs, P. (1858). Rembrandt’s mededinger (1659) Europa, II, 118-148.
 • Anastasius,1 [1. Anastasius is een pseudoniem van Peter Duijs.] (1860). Twee bladzijden uit de Kroniek van Steenwijk. In Het Leeskabinet: Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Voor 1860. – Tweede Deel. (pp. 161-183). Amsterdam: Hendrik Frijlink.
 • Anastasius, (1861). De zoon van den verwer. In Het Leeskabinet: Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Voor 1861. – Derde Deel. (pp. 161-212). Amsterdam: Hendrik Frijlink.
 • Duijs, P. (1862). Historische kinderen. Een geschenk voor de jeugd. Kampen: I.M.J. van Nes.
 • Anastasius, (1862). De Denekamp: Een Twentsch tafereel uit den tijd van het veemgerecht. In Het Leeskabinet: Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Voor 1862. – Eerste Deel. (pp. 99-153). Amsterdam: Hendrik Frijlink.
 • Duijs, P. (1864). Deugd en ondeugd. Een verhaal voor de Jeugd. Kampen: I.M.J. van Nes.
 • Duijs, P. (1864). Vermaarde Nederlanders, geschetst voor de jeugd. Kampen: I.M.J. van Nes.
 • Duijs, P. (1880). Mornesteen Europa, III, 1-55.
 • Duijs, P. (1886). Een bastaard. Historische novelle. Europa, IV, 109-159.
 • Duijs, P. (1890). ‘Een socialist’. Europa, I, 1-34.
 • Anastasius, (1901). De Denekamp: Een Twentsch tafereel uit den tijd van het veemgerecht.2 [2. Met een inleidend woord van Dr. A. Benthem Gzn.] Enschede: Joh. Peteri (Firma B.B. Blijdenstein).
Category(s): Auteurs
Tags: ,

Comments are closed.