Boektitel begint met H

________________________________________________________________________
Het Dominicaner Klooster te Zwolle. G.A. Meijer O.P.  Nijmegen. L.C.G. Malmberg. 1901. (niet in den  handel) met ill. 62p.
Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813. Uitgegeven onder het patronaat der commissie voor geschied- en oudheidkunde van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde onder leiding van G.J.W. Koolemans Beijnen Gep. Luitenant-Generaal Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets onder-directeur van ´s Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Vierde Deel. Haarlem De Erven F. Bohn. 1913.
Historische Kamper Kronijk. E. Moulin
– Historische Kamper Kronijk. Tweede en laatste Deel. E. Moulin.
Honderd Jaren Berk in Kampen 1851 – 1951. C.N. Fehrmann. N.V. Kamper emaillefabrieken v/h H. Berk en zoon, Kampen, 1951, 76p.

 

 

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.