Historische Kamper Kronijk

Titelpagina van de Kamper Kronijk

Titelpagina van de Kamper Kronijk


 

Bericht voor de tweede uitgaaf.
Bericht der oorspronkelijke uitgaaf.
Eerste Hoofdstuk. van Christus geboorte tot het jaar 741.
Tweede Hoofdstuk. Van het jaar 741 tot 885.
Derde Hoofdstuk. Van het jaar 886 tot 1095.
Vierde Hoofdstuk. Van het jaar 1096 tot 1233.
Vijfde Hoofdstuk. Van het jaar 1232 tot 1315.
Zesde Hoofdstuk. Van het jaar 1317 tot 1363.
Zevende Hoofdstuk. Van het jaar 1363 tot 1377.
Achtste Hoofdstuk. Van het jaar 1378 tot 1393.
Negende Hoofdstuk. Van het jaar 1393 tot 1423.
Tiende Hoofdstuk. Van het jaar 1423 tot 1455.
Elfde Hoofdstuk. Van het jaar 1455 tot 1473.
Twaalfde Hoofdstuk. Van het jaar 1473 tot 1496.
Dertiende Hoofdstuk. Van het jaar 1496 tot 1516.
Veertiende Hoofdstuk. Van het jaar 1516 tot 1521.
Vijftiende Hoofdstuk. Van het jaar 1521 tot 1524.
Zestiende Hoofdstuk. Van het jaar 1524 tot 1528.
Zeventiende Hoofdstuk. Van het jaar 1528 tot 1536.
Achttiende Hoofdstuk. Van het jaar 1536 tot 1555.

 

Historische Kamper Kronijk
Inhoud Blz.
Eerste Deel, 2e druk, Te Kampen bij de Erven Aegidius Valckenier – 1839
Bericht voor de tweede uitgaaf
Bericht der oorspronkelijke uitgaaf 2
Eerste Hoofdstuk van Christus geboorte tot het jaar 741. 3
Tweede Hoofdstuk Van het jaar 741 tot 885 22
Derde Hoofdstuk Van het jaar 886 tot 1095 42
Vierde Hoofdstuk Van het jaar 1096 tot 1233 61
Vijfde Hoofdstuk Van het jaar 1232 tot 1315 83
Zesde Hoofdstuk Van het jaar 1317 tot 1363 111
Zevende Hoofdstuk Van het jaar 1363 tot 1377 140
Achtste Hoofdstuk Van het jaar 1378 tot 1393 163
Negende Hoofdstuk Van het jaar 1393 tot 1423 183
Tiende Hoofdstuk Van het jaar 1423 tot 1455 205
Elfde Hoofdstuk Van het jaar 1455 tot 1473 226
Twaalfde Hoofdstuk Van het jaar 1473 tot 1496 251
Dertiende Hoofdstuk Van het jaar 1496 tot 1516 286
Veertiende Hoofdstuk Van het jaar 1516 tot 1521 316
Vijftiende Hoofdstuk Van het jaar 1521 tot 1524 345
Zestiende Hoofdstuk Van het jaar 1524 tot 1528 367
Zeventiende Hoofdstuk Van het jaar 1528 tot 1536 385
Achttiende Hoofdstuk Van het jaar 1536 tot 1555 405
Tweede en laatste Deel, 2e druk, Te Kampen bij K. van Hulst – 1849
Voorberigt
Negentiende Hoofdstuk Van 1556 tot 1568 1
Twintigste Hoofdstuk Van 1569 tot 1572 37
Een- en Twintigste Hoofdstuk 1572 58
Twee- en Twintigste Hoofdstuk 1572 – 1580 86
Drie- en Twintigste Hoofdstuk 1580 – 1584 122
Vier- en Twintigste Hoofdstuk 1580 – 1584 149
Vijf- en Twintigste Hoofdstuk 1584 – 1591 176
Zes- en Twintigste Hoofdstuk 1591 – 1597 206
Zeven- en Twintigste Hoofdstuk 1593 – 1609 239
Korte aanteekeningen over de Zeventiende eeuw. 251
Errata 260
Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.