Verslagen en Mededelingen 5e stuk 1870

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Vijfde Stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis Deventer, J. de Lange. 1870.

 

INHOUD

– I. Bijdrage omtrent de belegering van Hattem in September 1786.
– II. Brief van den Stadhouder Graaf van Rennenberg aan de regering der Stad Hasselt, over de onlusten in Friesland.
– III. Lijst van vaste goederen van de Abdy Dickninge.
– IV. Aanteekeningen van Henricus Wolfsen, betrekkelijk een in 1643 te Zwolle opgericht Collegium Fraternitatis.
– V. Dobbelspel.
– VI. Opschriften op klokken te Vollenhove.
– VII. Naamlijst van Predikanten.
– VIII. Stukken uit het archief der Stad Hasselt, betreffende de Broederschappen des Hilighen Sacraments, en van de Heilige Maagd Maria te Hasselt.
– IX. De vroegste verhouding tusschen Sint Agnietenberg en Winsesheim.
– X. Aanteekeningen.

Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.