Tag Archives: 1870

Charitas 1871

INHOUD Bladz. Voorbericht VII Algemeene Christelijke Feestdagen. — Israëlietische Feestdagen. — Jaartellingen en Tijdkringen.— De Zondagsletter IX. Eclipsen. — Opmerkingen X. Kalender XI. Verjaardagen van het Koninklijk Huis XVII. Bestuur van het Gr∴ O∴ der Nederlanden, onderhoorige Koloniën en Landen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Verslagen en Mededelingen 5e stuk 1870

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Vijfde Stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis Deventer, J. de Lange. 1870.   INHOUD – I. Bijdrage omtrent de … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged