Verslagen en Mededelingen 4e stuk 1867

Verslagen en Mededelingen 4e stuk 1867

INHOUD

– I. Nota over den leeftijd van het handschrift in het Deventer archief, door Dr. J. van Vloten als oudste stadsboek of stadrecht van 1381 uitgegeven.
– II. Deventers oudste stadrecht (1448).– III. Nog iets over Hyen en Tegeders.
– IV. Ordinarii van Kampen en Zwolle.
– Oudste ordinarius van Kampen.
– Ordinarius oppidi Campensis
– Eerste brief van 21 Febr. 1334.
– Tweede brief van 21 Febr. 1334.
– Ordinancie der Stadt van Zwolle, dat jair doer te holden alst van oldes gewoentlicken is gewest.
– Woe ende wie die officien der Scepene doen ende riegieren sall.
– V. Het Overijsselsch en Geldersch Adelijk geslacht van Van Essen.
– VI. Philippus Rovenius en zijne naaste bloedverwanten.

Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.