Kamper laken naar Rusland uitgevoerd, 1528


|pag. 187|

KAMPER LAKEN NAAR RUSLAND UITGEVOERD. 1528.

 
 
Anno xviii den xix februarij.

Soe js Peter Mulner ende Claes Croeser gegunt dat sy ellix een pack Camper lakenen moegen laeten verwen op een lichte blauwe verwe, beholtelicken dat se anders oprecht allycke breet ende lanck wesen sullen wardiert ende besegelt alst gewontelicken js, des so hebben Peter ende Claes weder geloeft dat die vorsz lakenen anders nergens dan in Ruslant vercofft sullen worden, ende offte de stadt hier eynige schade over crege, dat zy daervoer staen sullen. 1 [1. Liber Causarum fol. 106.]

N.U.

Uitterdijk, J.N. (1875) Kamper laken naar Rusland uitgevoerd BtdGvO, 2, 187.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.