Benders, Jeroen Fitzgerald

Jeroen Fitzgerald Benders (1966 -)

Werken van Jeroen Fitzgerald Benders:

 • Benders, J.F. (1992). Hasselt, 1521: Een Overstichts stadje in de greep van hertog Karel van Gelre. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
 • Benders, J.F. (1993). De rituele dans rond de doctorstitel: De discussie over het promoveren in de geesteswetenschappen in Nederland, circa 1900-1990. Rijksuniversiteit Groningen.
 • Benders, J.F. (1993). De bewoners van de huizen. In M. Bartels, H. Clevis, & F. D. Z. (Eds.), Van huisvuil en huizen in Hasselt: Opgravingen aan het Burg. Royerplein (pp. 21-32). Stichting Archeologie IJssel/Vechtstreek.
 • Benders, J.F. (1994). Demografie van de stad Hasselt (Ov.) tot 1535. Overijsselse Historische Bijdragen, 109, 5-38.
 • Benders, J.F. (1995). ‘Houthandel en houtverwerking in Hasselt (Ov.) in de 15e en 16e eeuw’. In K. Helfrich, J. F. Benders, & W. A. Casparie (Eds.), Handzaam hout uit Groninger grond (Groningen 1995): Houtgebruik in de historische stad (pp. 134-149). Stichting Monument & Materiaal, Groningen.
 • Helfrich, K., Benders, J., & Casparie, W.A. (1995). Handzaam hout uit Groninger grond: Houtgebruik in de historische stad. Stichting Monument & Materiaal, Groningen.
 • Benders, J.F. (1995). De demografische ontwikkeling van Overijssel 1369-ca. 1600: Een kritische reactie. Overijsselse Historische Bijdragen, 110, 31-43.
 • Benders, J.F., & Bloemink, J.W. (1996). Het Utrechts Schisma en een Twents kasteel: De versterking van het huis Diepenheim, 1436-1438. Deventer Jaarboek 1996, 6-21.
 • Benders, J.F. (1997). Van Danzig naar Zutphen. Albert op de Korenmarkt, koopman (gest. 1458). Zutphen, 3, 49-60.
 • Benders, J.F. (1998). Over ossen en keurslagers. De stad-Groningse, Overijsselse en Gelderse veehandel tussen circa 1350 en 1550. In R. W. M. van Schaïk, R. I. A. Nip, & D. E. H. de Boer (Eds.), Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (pp. 61-86). Koninklijke Van Gorcum.
 • Benders, J.F. (1998). Die Verschriftlichung der Stadtverwaltung in Deventer und Zutphen im Spiegel ihrer Beziehungen zur Hanse. In N. Jörn, R. G. Werlich, & H. Wernicke (Eds.), Der Stralsunder Frieden von 1370, Prosopographische Studien (pp. 363-377). Böhlau Verlag.
 • Benders, J.F. (1998). Andries van Haeften (?-1500). In P. W. Wissing (Ed.), Biografisch woordenboek Gelderland, deel 1 (pp. 46-48). Uitgeverij Verloren.
 • Benders, J.F. (2000). Brennerdebat en Betuwe: de regio centraal. Bespreking van B.J.P. van Bavel, Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300-ca. 1570 (Hilversum 1999). Tijdschrift voor Geschiedenis, 112 (1), 96-98.
 • Benders, J.F. (2001). Tweeënhalf millennia boerengeschiedenis op het Kempense zand. Bespreking van F. Theuws en N. Roymans (eds.), Land and ancestors. Cultural dynamics in the Urnfield period and the Middle Ages in the Southern Netherlands. Amsterdam Archaeological Studies 4 (Amsterdam 1999). Tijdschrift voor Geschiedenis, 113, 451-454.
 • Benders, J.F. (2001). ‘Item instituimus ibidem singulis annis nundinas’. Fairs in the principality of Guelders, 1294-1543. In S. Cavaciocchi (Ed.), Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee secc. XIII-XVIII (pp. 645-667). (Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni; No. Serie II, no. 32). Le Monnier Università.
 • Benders, J.F. (2002). Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw. (Proefschrift 1 [1. Van dit proefschrift verscheen in 2004 ook een handels editie bij de IJsselacademie: Kampen. Publicaties van de IJsselacademie, 173.]) Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
 • Benders, J.F. (2003). “Myt syns selfs hant gescreven”. Zutphense lekenschrijvers van de late veertiende eeuw tot het midden van de vijftiende eeuw. Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen, 17 (3), 139-150.
 • Benders, J.F. (2003). Bespreking van: R. Rutte, Stedenpolitiek en stadsplanning in de lage Landen (12de – 13de eeuw) (Zutphen: Walburg Pers, 2002). Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies, 17 (1), 62-64.
 • Benders, J.F. (2004). De Deventer Waag steen voor steen. Bespreking van W. Bloemink e.a. (red.), De Waag in Deventer. 475 Jaar geschiedenis (Zutphen 2003). Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen, 18 (2), 107-109.
 • Benders, J.F. (2004). Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een vergelijkende analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw [handelsed. diss.]. (173 ed.) Kampen: Stichting IJsselacademie.
 • Benders, J.F. (2005). Uit de schaduw van het kasteel: Vollenhove van de 12de eeuw tot omstreeks 1400. In J. Mooijweer (Ed.), Vollenhove, stad en vermaarde zonen. Negen opstellen bij de viering van 650 jaar stadsrecht (pp. 17-42, 115-126). (Publicaties van de IJsselacademie; No. 180). Kampen: Stichting IJsselacademie.
 • Benders, J.F. (2005). Het ontstaan van een stedelijk boekhoudkundig systeem te Zutphen in de veertiende eeuw. Bijdragen en Mededelingen Gelre. Historisch Jaarboek voor Gelderland, 96, 71-112.
 • Benders, J.F. (2005). Albert op de Korenmarkt. Circa 1400-†1458, Hanseatisch koopman en partenreder uit Zutphen. In J. A. E. Kuys (Ed.), Biografisch Woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis 5 (pp. 79-81). Uitgeverij Verloren.
 • Benders, J.F. (2006). Review. Bijdragen en Mededelingen Gelre. Historisch Jaarboek voor Gelderland, 97, 265-266.
 • Benders, J.F. (2007). Tragiek en triomf: Groniek omstreeks 1990. Groniek, Historisch Tijdschrift, 40 (I BIS 07), 55-57.
 • Benders, J.F. (2007). Review. Bijdragen en Mededelingen Gelre. Historisch Jaarboek voor Gelderland, 98, 214-216.
 • Benders, J.F., & Benders, J.G.J.M. (2007). Quid sunt ‘marce sterlingorum’ fabricate apud Vollenho? A numismatic puzzle in the diocese of Utrecht at the beginning of the thirteenth century. The Numismatic Chronicle, serie 7 (167), 183-187.
 • Benders, J.F., & Bosch, R.A.A. (2008). Samenleving en economie circa 1300-1550. In F. Keverling Buisman, & I. Jacobs (Eds.), Arnhem tot 1700 (pp. 156-187). Uitgeverij Matrijs.
 • Benders, J.F. (2008). Review. Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies, 22 (1), 95-98.
 • Benders, J.F. (2009). De stad Groningen en de Hanze tot het eind van de zestiende eeuw. In H. Brand, & E. Knol (Eds.), Koggen, Kooplieden en Kantoren (pp. 170-189). (Groninger Hanze Studies; No. 4). Uitgeverij Verloren / Groninger Museum.
 • Benders, J.F. (2011). “Umme een guet regiment van den bier ende browampte te hebben”. De laatmiddeleeuwse brouwnijverheid te Zutphen in Gelderse context. In H. Brand, J. Benders, & R. Nip (Eds.), Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer (pp. 43-57). (Middeleeuwse Studies en Bronnen; No. 134). Uitgeverij Verloren / Fryske Akademy.
 • Domínguez-Delmás, M., Benders, J.F., & Kortekaas, G.L.G.A. (2011). Timber supply in Groningen (northeast Netherlands) during the early modern period (16th-17th centuries). In P. Fraiture (Ed.), Tree Rings, Art, Archaeology. Proceedings of an international Conference. Brussels, Royal Institute for Cultural Heritage 10-12 February 2010 (pp. 151-173). Brepols Publishers.
 • Benders, J.F. (2011). The Town Clerks of Deventer and Zutphen (IJssel Region, Eastern Netherlands) from c.1300 to the Late Fifteenth Century. Quaerendo. A Quarterly Journal from the Low Countries Devoted to Manuscripts and Printed Books, 41 (1-2), 79-88.
 • Brand, A.J., Benders, J.F., & Nip, R.I.A. (2011). Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. (134 ed.) Uitgeverij Verloren / Fryske Akademy.
 • Benders, J.F. (2011). Een economische geschiedenis van Groningen. Stad en Lande, 1200-1575. (39 ed.) Koninklijke Van Gorcum.
 • Benders, J.F., & de Boer, D.E.H. (2012). Putten uit bronnen, bronnen uit putten. De sociale geschiedenis van waterput en beerput. In E. Taverne, L. de Klerk, B. Ramakers, & S. Dembski (Eds.), Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing (pp. 150-164; 293-294). nai010.
 • Benders, J., & Groenewoudt, B. (2013). Private and shared water facilities in rural settlements and small towns. Archaeological and historical evidence from the Netherlands from the medieval and post-medieval periods. In J. Klápště (Ed.), Hierarchies in rural settlements: Ruralia (Vol. IX, pp. 245-262). Brepols Publishers.
 • Benders, J. (2014). Urban administrative literacy in the northeastern Low Countries: A comparison of Groningen, Kampen, Deventer and Zutphen, twelfth-fifteenth centuries. In M. Mostert, & A. Adamska (Eds.), Writing and the Administration of Medieval Towns: Medieval Urban Literacy I (pp. 97-121). (Utrecht Studies in Medieval Literacy; Vol. 27). Brepols Publishers.
 • Benders, J. (2014). Nachbarn und Behörde: Formen und Funktionen von Vierteln und Nachbarschaften in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten im Osten und Norden der Niederlande anhand der Fälle Zutphen und Groningen. In H. Brand, S. Rabeler, & H. von Seggern (Eds.), Gelebte Normen im urbanen Raum: Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in Städten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhunderts) (pp. 129-148). (Groninger Hanze Studies; Vol. 5). Uitgeverij Verloren / Fryske Akademy.

 
– Hul, R.M. van ’t. (april, 2023). Bibliografie van Jeroen Fitzgerald Benders

Category(s): Auteurs

Comments are closed.