Mulder, Johan Willem (Bathmen, 13 april 1860 – Gorssel, 15 december 1905)

Mr. Johan Willem Mulder (Bathmen, 13 april 1860 – Gorssel, 15 december 1905), studeerde rechten rijksuniversiteit Leiden (-1885), advocaat, procureur, gemeentearchivaris Zwolle (1 juli 1889-1894), directeur museum VORG? (1889-), Provinciale Griffie van Overijssel (), substituut-griffier Arrondissementsrechtbank Zwolle (1894- augustus 1894), president rechtbank Alkmaar (), lid VORG (1885-), bestuurslid VORG (1887-1894). Zoon van Pieter Mulder (1831-1922), geneesheer en Wilhelmina Helena Ankersmit (1828-1905) Gehuwd op 8 juni 1887 te Deventer met Bartha Johanna Everdina Dikkers (Holten, 17 oktober 1859 – 23 september 1929), dochter van Derk Jan Christiaan Dikkers (1809-1868), Herbergier, logementhouder en Bartha Johanna Ankersmit (1823-1900).

Promoveerde op vrijdag 18 december 1885 aan de Rijks-Universiteit Leiden op een proefschrift: “Bijdrage tot de kennis van den Rechtstoestand der Marken, in het bijzonder van die in Overijssel.” tot doctor in de Rechtswetenschap.

Over Mr. Johan Willem Mulder:

Werken van Mr. Johan Willem Mulder:

 • Mulder, J.W. (1885). Bijdrage tot de kennis van den rechtstoestand der Marken, in het bijzonder van die in Overijssel. (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, Leiden). Leiden: Somerwil.
 • Mulder, J.W. (1887). Arkelstein. Versl. en Mededeel., 16, 99-117.
 • Mulder, J.W. (1888, 15 october). Kijkjes in Overijssel: Stad- en Ambt Vollenhove. I. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, bijvoegsel (243), p. 1.
 • Mulder, J.W. (1888, 26 november). Kijkjes in Overijssel: Stad- en Ambt Vollenhove. II. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, bijvoegsel (279), p. 1-2.
 • Mulder, J.W. (1888, 17 december). Kijkjes in Overijssel. III. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, bijvoegsel (297), p. 1-2.
 • Mulder, J.W. (1888, 4 februari). Kijkjes in Overijssel: Blokzijl. IV. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (29), p. 1-2.
 • Mulder, J.W. (1889). Overblijfselen der oudheid in Overijssel. Versl. en Mededeel., 17, 1-15.
 • Mulder, J.W. (1889, 11 maart). Kijkjes in Overijssel: Blankenham en Kuinre V. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (59), p. 1-2.
 • Mulder, J.W. (1889, 22 juli). Kijkjes in Overijssel: Kuinre – Oldemarkt VI. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (169), p. 1.
 • Mulder, J.W. (1889, 9 september). Kijkjes in Overijssel: Oldemarkt – Steenwijkerwold. VII. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (211), p. 1.
 • Mulder, J.W. (1889, 9 december). Kijkjes in Overijssel: Oldemarkt – Steenwijkerwold. VIII. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (289), p. 1-2.
 • Mulder, J.W. (1890). Overijsselsche Stad- Dijk- en Markeregten. derde deel, achttiende stuk: Markeregt van Epse en Dommer. Zwolle: VORG.
 • Mulder, J.W. (1892). Rapport van den gemeente-archivaris inzake de Eleëmoseniersfondsen te Zwolle. Zwolle: La Rivière & Voorhoeve.
 • Mulder, J.W. (1892). Overijsselsche Stad- Dijk- en Markeregten. derde deel, negentiende stuk: Dat marckenboeck van Bathmen. Zwolle: VORG.
 • Mulder, J.W. (1894). De predikants-traktementen te Zwolle.1 [1. rapport van den gemeentearchivaris omtrent de gehoudenheid der gemeente Zwolle tot betaling der traktementen aan de predikanten der Nederd. Hervormde- en aan dien der Waalsche gemeente aldaar.] Zwolle: La Rivière & Voorhoeve.
 • Mulder, J.W. (1898). Zwolsche Kroniek van 1520 tot 1526. Zwolle: VORG.
 • Mulder, J.W. (1900). De rechtbank te Rotterdam van 1811 tot 1900. Rotterdam: Wijt.
 • Hul, R.M. van ’t (mei, 2022). Bibliografie van Johan Willem Mulder (Bathmen, 13 april 1860 – Gorssel, 15 december 1905).
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.