Register

REGISTER
van personen

Abraham, adelborst 432
Adriaen van ’s-Gravenzande 193, 417
Aelken uit Kampen, weduwe 195
Aeltken, weeskind 357
Aerdtzoen, Aerdt, van Hasselt in
     Luik 346
Agricola 184
Aken, Claes van 252, 420
Albada 274
Albersz., Jan, schoolmeester 361
Albert, korporaal 432
Albert, weesmeester 247
Albertsz., Henrick 420, 421
Albertsz., Marten, schepen 415, 416
Albertsz., Tymen, schoolmeester 305,
     360
Aleyd, conversa in Brunnepe 83
Algerus 184, 186
Alidt, dienstmeid van Johan Pael 97
Alijdt ‘in den Hoff’, provenier H.G.-
     gasthuis 352
Alijt, weduwe van Gheert van
     Dokkum 104
Alva 97, 130, 160, 175, 183, 186, 194,
     197, 199, 201, 212, 218
Alyt Henrick Gheertsz 57
Ambrosius 37, 183, 184
Andreas, soldaat 432
Andries, priester-organist 35
Andriessen, Berendt, kapelaan 131-133,
     141
Andriesz., Andries 194, 417
Anjou, Franse hertog 294
Anna ‘inden Parse’ 109
Anna, weduwe van Johan de
     bakker 268
Aremberg, stadhouder 127, 158, 161,
     162, 175
Arent, priester 244
Arentsz., Berent, schoenmaker 245,
     420, 421
Arentsz., Jan, conventikelpredikant,
     hageprediker 153, 155, 156, 157, 175,
     177, 179, 197, 264
Arentsz., Willem 340
Aretius, B. 426
Assendelft, raadsheer-commissaris van
     het Hof van Holland 102
Athanasius 37, 184
Augustin, boekdrukker 90, 135, 163
Augustinus 37, 183, 184
Averenck, Henrick van, schepen 296,
     416
Averkamp, Berndt, schepen 336
Backmoede 351
Baemsangers 126
Baers, Lambert, memoriemeester 206
Baix, Gisbert van 115
Bakker, Albert 172
Ballen, Dirck van, schepen 296
Barchorst, Berent ter, priester 37
Barchorst, Hendrik ter, schepen 249,
     251, 257, 281, 295, 420, 421
Barchorst, Herman ter 257, 360
Barchorst, Vrouw ter 257, 435
Barentsz., Jan, leenpredikant 318
Barlaymont 177, 212, 219
Barloe, pastoor te Blokzijl 265
Bartha, Juffer, weduwe van Gerrit toe
     Boecop 435
Bartholomeus, monnik 80, 81
Bartholt, Cellebroeder 353
Bartholts van Deventer 342
Bartoltsz., Peter 192, 417
Barvoet, Jan, metselaar 346
Basilius 37, 184


↑ pag. 465 ↑

Bastiaanse, Beerte 105
Bastiaensz., Herman 193, 417
Bastiaensz., Peter 193, 194, 417
Batenburg, Jan van 119, 121
Baudartius, Wilhelmus, predikant 320,
     324, 336
Beeck, Gerryt van, kapelaan 292, 385
Beer, Willem de, linnenwever 346
Beieren, Hendrik van, bisschop 91, 93
Beijerman, Aeltken 357
Beijerman, Marten 357
Benier, Jutta 76
Benninck, Luytken 122, 123
Berch, Henrick 126
Berendsz., Willem, boekdrukker 90
Berendtsz., Johan, predikant 317, 318
Berendtsz., Willem, alias ‘brande
     Willem’ 422
Berent van Harderwijk 352
Berent van Hoorn 341
Bernt, priester-organist 35
Berentsz., Arent 126
Berentsz., Dorick 420
Berg, Willem, graaf van den 197-210,
     250
Bernard van Clairveaux 183
Bernardi, Johannes, priester-
     organist 306
Berner, Petrus, priester 188
Bertels, Aelken 341
Berthe, Anthonius 346
Beza, Th. 309, 363, 426
Bisschop, Engbert 373
Bisschop, Herman 211
Bisschop, schoolmeester 363
Blaffert, Gheert 121
Blauwe, Ingen 420
Blauwe, Jan 193, 418
Bloeme, Gerrit 193, 249, 252, 418, 420,
     421
Bloeme, Jan Claesen 420
Bloxius, Peter 137
Boecker, B., ziekentrooster 347
Boeckmans, Anna 123
Boecop, Arent toe, schepen 76, 77, 183,
     198, 200, 210, 215, 226, 240, 297, 389
Boecop, Egbert toe 223
Boecop, familie toe 387
Boecop, Gerrit toe 278
Boecop, Johan toe, schepen 307, 389,
     416
Boecop, Johanna toe, Juffer 435
Boecop, Margaritha toe, Juffer 435
Boecop, Mechteld toe 223
Boecop, Willem toe, schepen 389
Bogerman sr., Johannes,
     predikant 314, 323, 324, 338, 339
Boltenhouwer, Reinert 420, 421
Bommell, Lummeken, weduwe 342
Bonifatius, paus 96
Borchart, Swaentgen ter 266, 371
Borchert, goudsmid 257, 418, 422
Borgersz., Geert 299
Borkom, Arnoldus van 76
Boschman, familie 387
Bottes, Ide, vrouw van Pieter Don 346
Bourgondie, David van, bisschop 70
Bourgondie, Philips van, bisschop 17,
     398
Bra, Juffer Agathe van 435
Brandenburg, Joachim van 108
Brant, Arent, schepen 416
Brant, Arnoldus, priester 188
Brant, Herman 51
Brant, Jan 102
Brantsen, Maes 192, 193, 417
Breda, Jasper van, schepen 77, 176, 415
Breda, Johan van, stadssecretaris 17,
     70, 88, 116, 119
Breda, Juffer van 435
Breder ode, Hendrik van, Heer van
     Vianen 163
Broeckhuysen 211
Bronckhorst, Gijsbert van 192, 418
Brouwer, Claes 211
Brugge, Barent ter, priester 244
Brugge, Herman ter, schepen 416
Brugge, Louwe van 420
Brugman, Johannes, pater 45
Bruine, Bhasse 50
Bucer, Martin 99, 112
Buckhorst, Juffer Florentina van 435
Budde, Gerrit 172
Budde, Johan 192, 193
Budde, Roleff 211
Buedel, Otto, schepen 52


↑ pag. 466 ↑

Bullinger, H. 122, 426
Bulteau, Jaques, verver 346
Burchman, Sybrant 193, 417
Busch, Johannes 46, 79, 82, 83, 87
Bussche, Egbert ten, schepen 296, 389
Bussche, familie ten 387
Bussche, Gerbrant ten, schepen 176, 415, 416
Buyter, Roelof, schepen 201,
     415, 416
Caldenbach, Adam 325, 341, 355, 373,
     378
Calixtus 132
Clavijn, J. 99, 112, 135, 308, 426
Campen, Jacob van 115
Campen, Vrouwe Jans van 435
Camps, Hieronymus de, voorlezer
     Waalse gemeente 346
Cannegeter, Jelys 337
Caroli, Jeremias, Campenis, priester 188
Castro, De, inquisiteur 130
Catharina ‘in ’t gasthuis’ 195, 417
Catherijne, dienstmeid van Jan
     Cricken 95
Cato 184
Cele, Johan, rector stadsschool te
     Zwolle 79
Christianus, Joannis 189
Chrysostomus 37, 108, 184
Chytropoeus, Thomas, schoolrector 39,
     184, 244
Cicero 184
Claes van Brunswijck, zeeman 183, 417
Claes, bildesnider 75
Claessen, Engbert, schepen 336
Claessen, Jacob, schepen 415, 416
Claessen, Jan 420, 421
Claesz., Henrick, soldaat 341, 432
Claesz., Henrien, koster 307
Classis 265
Clemens, vicecureit 40, 103
Clerc, Jan de 346
Cloecke, Claes 421
Cloecke, Jan, schepen 257, 421
Clooster, Herman van den 201, 418
Clooster, Juffer van den 435
Cloppenburg, Johan, schepen 416
Cock, Jan Claesz. 117
Cock, Peter Johansz. 207
Cockertsz., Derck 172
Coenen, Fenna de 76
Coesfelt, Henrick van 303
Collen, Arent Graet van, vicecureit 25,
     98, 101, 103
Comelinus, Jacobus 314
Comestor, Petrus 81
Conrades, Gesken 364
Coolhaes, Caspar 108, 159, 207
Coos, weeskind 357
Coppijer, Johan, kwartiermeester 432
Cornelisz., Dirck 193, 194, 417
Cornelisz., Dubbelt 420
Cornelisz., Isebrant, schipper 282, 422
Cornelisz., Jan 213
Cornelisz., Jellis 139
Cornelisz., Johan 193, 194, 417, 418,
     420, 421
Cornelysz., Jan 420, 421
Corsselles, Guillaume van,
     schoolmeester 361
Coulers, Jannicken van Hasselt 342
Couwe, Jeroena 342
Cracht, Henrick 307
Crachtsz., Henrick, schepen 416
Crachtsz., Wolter 303
Craen, Aelt, schepen 249, 251, 252,
     257, 266, 308, 312, 418, 420, 421
Cremer, Ghise 57
Crocus, Laurentius, basconter 247
Cromme, Elardt, schepen 49, 60, 62,
     101, 354
Culnaire, Clara de, vrouw van Jaques
Bulteau 346
Cusa, Nicolaas van 46, 83
Cyprianus 132, 183, 184
Cyrillus 183
Daems, Moyses 121, 122
Dalffsen, Jan van 227
Dam, Hendrick van 139
Dapper, Willem 212
Datheen 273
David Jorisz 119
Deken, Petrus, predikant 342
Delden, Gerrit van 76
Dibbinck, Dierick, schepen 313, 314
Dierixsen, Hermen 420, 421


↑ pag. 467 ↑

Dirck Claisz., priester 57
Dircksz., Albert 329
Dircksz., Dirck, wever 422
Dircksz., Hendrick 420
Dircksz., Peter 193, 417
Dircksz., Peter uit Amsterdam 213
Dircksz., Willem, zeilmaker 121
Dirksz., Claes, brouwer 245, 420
Dirksz., Reiner 353
Dirricksz., Gerridt, pater-brigittijn 385
Dokkum, Gheer van 104
Dolewerth, Derck 139
Domburch, Catolina van 346
Dompseler, familie 76
Don Frederic 210, 211
Don Juan, landvoogd 218, 231
Don Pedro d’Acuno, overste 177
Don, J., archivaris 243
Don, Pieter, lakenbereider, van
     Duffelt 346
Dorsten, Jan van 344
Dotecom, Juffer Alijt van 435
Draeke, Lubberts 422
Drenth, Hans, schepen 252, 421
Driel, Christiaan van, priester 144-146,
     152, 164, 188, 244, 386
Droess, Johan, boekdrukker 90
Dubboltsz., Gheert 229, 249
Dycks, Beertgen 347
Dyriksz., Marten 420
Ebbelt, vrouw van schoolmeester
     Engbert 357
Echten, Juffer van 268, 435
Eckelboom, Johan 196, 418, 420
Efken, schoenmaker 257
Egmond, Georg van, bisschop 43, 110
Elaudt, provenier H.G.-gasthuis 352
Elfken, vrouw van Wijnolt
     Korvenmaker 172
Emden, Meynart van 117
Enckevoirt, Willem van, bisschop 43
Endhoven, Geert van, schepen 296,
     415, 416
Engbert, schoolmeester 357
Ens, Evert 106
Ens, Henric van, schepen 76, 176, 177,
     201, 415, 416
Enthes, Bartoldt 139
Erasmus 37, 183-185
Erentsz., Mr. Henrick 131
Ernesti, Henricus, pastoor 26, 142
Erp, van 76
Eschede, Juffer Alit van 435
Eschede, Juffer van 435
Essen, Juffer Hendricken van 324
Essert, Carolus van, lijfknecht 432
Eusebius 184
Everardus 72
Everssen, Jan 352
Eversz., Geertken 422
Evert Hermensz., priester 57
Evertsen, Jacob, ziekentrooster 347
Evertsz., Johan, boekdrukker 38, 89
Faber Stapulensis 184
Fabritius, Johannes, predikant 324
Flancket, luitenant 432
Flavius Josephus 37
Floris, Schots soldaat 432
Fossaert, Nicolaes 346
Frangipani, Keulse nuntius 342
Frans, heer, kapelaan 170
Fransd., Grietken, vrouw van Gerrit
     Bloeme 421
Fransina, vrouw van Johan Glant 346
Fredericman, overste 177
Fredericus, van Haarlem 80
Frederix, Jan, schoolmeester 272
Frerick, Cellebroeder 353
Frese, Gheert 385
Frese, Loy 75
Fresinga, Reinico 279
Gabriel, Pieter 156
Gaerman, Berent 172, 194, 195, 417
Gaerman, Henrick 192, 194, 417
Gallus, Carolus, pastoor 164
Gallus, Carolus, predikant 322, 364
Geert Frote 79-87
Geert van Giethoorn, priester 109
Geertgen Jans van Enschede 63
Geerden, ‘in de halve Mane’ 352
Geertruid van Deventer 342
Geertruidt, Juffer 435
Geertruyt, weeskind 357
Geerts, Jan 200, 418, 420
Geertsz., Luitgen 95
Geertsz., Wijcher 192, 193, 417, 418


↑ pag. 468 ↑

Gelderen, Gerrit, soldaat 432
Gelis, priester 208
Gelre, Karel van, hertog 43
Gerbrandus, Christianus, vicecureit 25
Gerbrant, priester 244, 356, 386
Gerobulus, predikant 356
Gerritsz., Jan, drager 245
Gerritsz., Dirck Steven 213
Gerritsz., Jan, ‘op de krucken’ 268
Gerrytsz., Claes 371
Gerrytsz., Johan 192
Gestelen, Johan van 189
Gherrytsz., Jan 415, 421
Ghese Johansdochter 63
Ghijssele, Mahieu van Belle 346
Ghoret, dye bicker 36
Ghye, Borchgart 30
Gijsbertsz., Herman 200, 252, 415, 418,
     422
Gijse, Albert 213
Glant, Johan 346
Glasemaker, Claes 222
Glasemaker, Reiner 196, 417
Glauwe Jansz., Simon, schepen 389, 415, 416
Glauwe, familie 387
Glauwe, Gheert, schepen 76, 101
Glauwe, Johan, priester 170
Glauwe, priester 97
Glauwe, Simon Geertsz. 76
Glauwe, Simon, schepen 229, 296
Goickerus, Jodocus, predikant 310,
     313, 318-320, 327, 328, 341,
     349
Golt, Johan, de weduwe van 77
Goor, Johan, priester 292, 293, 385
Goswinius, Thomas, predikant 309, 324
Granvelle 129
Greete, dochter van Jan Goerts 95
Greete, vrouw van Jacob Hayes 193
Gregorius van Nazianze 184
Gregorius XIII, paus 290
Gregorius, paus 228
Grete Hans 63
Griete, vrouw van Tonis Wever 353
Grooten, J., stadsarchivaris 51, 79, 82
Grote, Johan de 62
Grotenhuis, Jan ten, schepen 257, 420
Groysbeeck, plaatsvervangend
     stadhouder 175, 181
Gruythuis 196
Gruythuys, Hugo van den, schepen 176,
     415
Gualtheri, R. 426
Guitmundus 184, 186
Haacksz., Lubbert ‘in den
     matstoel’ 193, 417
Haan, Karel de 145
Haar, Albert ter 422
Haarsolte, Claes, schepen 415
Hackforden, familie 76
Haersolte, Claes, schepen 201, 416
Haersolte, Gorgien, schepen 76, 415,
     416
Haersolte, Juffer Alyt van 435
Haese, Claes, kapelaan 25
Hagedoernes, Anna 123
Hamacker, Meijnt, weduwe van 342
Hame, Ghiele 97, 117
Hane, Peter de 346
Hans van Coln 125
Hans van Rhuenen in Groningen 193,
     417
Hans van Venlo 227
Hans, busmeester uit Deventer 121
Hansken van Swoll 213
Hardenberg, Petrus, predikant 262
Hardenstede, Conraedt van, rector 364
Harmen, dienstknecht van Trockle 432
Hattem, Lubbert van 36
Hauwaert 264
Havens, Johan, pastoor 25, 226, 227,
     247, 292, 342, 385
Heel, Agnes van der 76
Heer de, Henrick van, priester 244
Heijmansz., Geertruijdt 172
Hendericksz., Hermen 420
Hendricks, Wendelken 345
Hendricksz., Bartelt 422
Hendricksz., Cornelis 307
Hendricksz., Cornelis, wever 421
Hendriksz., Albert, schipper 282, 421
Hendriksz., Gerrit, schipper 282, 422
Hendriksz., Jan, lakensnijder 252, 422
Hendrycksz., Derijck 421
Henrice, frater 79


↑ pag. 469 ↑

Henrick, bildesnider 75
Henrick, Cellebroeder 353
Henricken, blinde 353
Henricksen, Harmen, bakker 420
Henricksen, Lubbert 192, 246, 418,
     420, 421
Henricksen, Willem 420, 421
Henricksz., Egbert 388
Henricksz., Johan 370
Henricksz., Jutte 50
Henrickzen, John 266
Henrico, predikant 270
Henricsz., Johan 125
Henricus, predikant 265
Henricx, Geertruidt, Cellezuster 353
Henricxen, Wynolt 292
Henrijcksz., Henrijck, priester 169
Henrycksen, Hermen 420
Henrycksz., Berent 420
Henrycksz., Henryck, priester 146
Henrycksz., Berent 421
Hercules, Geertruyt Argelist,
     conventuale 385
Herman de Steenbicker 20
Herman, priester 244
Hermansz., Andries, schuitman 245,
     282, 420, 421
Hermansz., Herman, bakker 422
Hermansz., Mayken 346
Hermansz., Tijmen, priester 168
Hermanus, rector scholarum 33
Hermes, Wijlmeken 344
Hermesz., Claes, verver 422
Hermsen, Gosen 420
Hesiodus 363
Hesiodus 363
Hessels, Jacob, soldaat 432
Hetsroey, Michael, pastoor 37, 185,
     189, 191, 195, 210, 220, 224
Hettinga, Taeke 139
Heyden, Johan van der, predikant 383
Heymansz., Jaques, franse
     schoolmeester 346
Hieronymus 112, 184
Hilgundt 117
Hillebrantsz., Abel, schepen 313, 314
Hillebrantsz., Luitgen 126
Hoemans, Johan 342
Hoeven, Henricus van der 77, 221, 292,
     385, 386
Hofmann, Melchior 114, 123
Hogenberg, Franz 18
Holstech, Caspar, priester-rector; later
     predikant 76, 144-149, 152, 162, 164-
     170, 176, 179, 184, 203, 206, 234, 236,
     242, 246, 247, 257, 262, 263, 266, 269,
     304, 308, 309, 312, 315, 316, 328, 336,
     341, 360, 418
Holtsagers, Peter 118
Holtzende, Arent van 48
Holtzende, Jan van, schepen 416
Homerus 147, 363
Hooffs, Griete 352
Hoppenbrouwer, Lubbe 76
Hottinga, overste 239, 241
Hove, Vrouwe van der 257, 435
Hoyer, Geert 200, 227, 252, 415, 418
Hoyer, Grietken 227
Hoyer, Juffer Greetken 435
Hoyer, Thijs 227
Hudde, Henrick 98
Hudde, Rutger, schepen 98, 176, 200,
     237, 245, 247, 249, 251, 257, 277, 281,
     288, 329, 415, 416, 418, 420, 421
Hudde, Vrouw 435
Hylarius 184
Ida, conventuale uit Brunnepe 83
Ida, weduwe van Gerardus van
     Campen 195
Ideken, vrouw van franse schoolmeester
     Gwilliaen 346
Igerman, Herman, schepen 201, 415,
     416, 418
Igerman, Juffer Greetken 435
Immens, Aelt 357
Immens, Johan 357
Inden, Joest ther, schrijver 342
Indick, Godefridus ten, schepen 76
Itersum, Robert van 242, 275
Ittersum, Juffer Mechtelt van 435
Jacob, minderbroeder 45
Jacob, Mr., barbier 223
Jacob, priester 244
Jacob, schoolmeester 272, 360
Jacobs, Swane, Cellezuster 353
Jacobsen, Jan 420, 421


↑ pag. 470 ↑

Jacobsen, Willem 421
Jacobsz., Adriana 348
Jacobsz., Gerrit 345
Jacobsz., Johan 255, 420
Jacobsz., Roeloff, zangmeester 247,
     282
Jan Matthijsz., bakker uit Haarlem 114
Jan van Leiden 114, 116
Jan, Mr., organist 248, 282, 305
Janneken, Juffer 435
Jannicken, weduwe 350
Jansen, Berent 421
Jansen, Jacob 421
Jansen, Jacob, kistenmaker 420, 421
Jansen, Jan, boekdrukker 90, 137, 182
Jansen, Jan, piloet 422
Jansen, Johan, soldaat 432
Jansen, Willem 421
Jansens, Gosen, schipper 245, 252, 420,
     421
Janssen, Henrick, kapelaan 238
Janssen, Lambert, priester 386
Jansz., Albert 125
Jansz., Anna 422
Jansz., Anna, schoenmaker 422
Jansz., Claes 342
Jansz., Claes, uurwerkmaker 420, 421
Jansz., Cornelis 420, 421
Jansz., Dirkgen 211
Jansz., Egbert 194, 417, 420
Jansz., Helmich, kaarsenmaker 273,
     332
Jansz., Henrick 422
Jansz., Henrick, van Bocholt 346
Jansz., Ide 341
Jansz., Jacob 192, 246, 418, 420, 421
Jansz., Jan 200, 415, 418
Jansz., Jan, hopman 277, 278, 279
Jansz., Jenneken, conventuale 387
Jansz., Johan, de Jonge 246
Jansz., Laurens, van Alkmaar 189, 194
Jansz., Louwe, schipper 282, 420, 421
Jansz., Lubbert 193, 417
Jansz., Mahiew Toores 346
Jansz., Marrijken 192
Jansz., Peter 120,420,421
Jansz., Peter, adelborst 432
Jansz., Peter, dopers
     conventikelvoorganger 104, 116
Jansz., Peter, weversgezel 266
Jansz., Rolef 255, 420
Jansz., Willem, hoedenmaker 420, 421
Jansz., Willem, van Zwolle 422
Jansz., Wolter 420, 421
Jaquemijnken, vrouw van Jan de
     Clerc 346
Jasper, priester 244
Jasper, provenier H.G.-gasthuis 352
Jaspers, Remmelt 421
Jelijs, priester 326
Jelijsz., Jacob 193, 200, 415, 418, 420,
     421
Jochems, Gretijn 341
Joessen, Henrick 192, 193, 417, 418
Joessen, Steven, boekdrukker 112
Joest, Cellebroeder 353
Johan Geertsz. 65
Johan ten Damme, orgelmaker 35
Johan, weeskind 357
Johannes Rodolphi, pastoor van
     Uden 26
Johannes van Emden, predikant 207
Johannes, Paulus, pater-Brigittijn 378,
     385
Johannes, priester 80
Johansz, Marichje 342
Jonge, Berent de 353
Jonge, Johan Garessoen 342
Jongejan, Albert 420
Jongejan, Louwe 420
Jorgensz., Frans, boekdrukker 90
Jorisz., David 119
Jorysz., Evert 63
Josen, Jan 421
Jutte, vrouw van Claes Jansz. 342
Jutte, weeskind 357
Kannegieter, Hendrik Jansz.,
     priester 146, 386
Karel V 43,93
     ketterbestrijding 94
     regeringsoverdracht 127
Kecklinckhusen, Henrick 192, 193, 417
Kerckhoff, Gillis 376
Kerstiens, Cathrina 139
Ketel, Joriaan 122
Ketelboeter, Tymmen 125


↑ pag. 471 ↑

Ketelbuter, Jacob 74, 75
Keynkamp, Werner, rector 80
Kistenmaker, Gosen 293, 304, 420, 421
Kistenmaker, Hendrik, schepen 200,
     257, 277, 296, 415, 416, 418
Kistenmaker, Hendrik, van
     Zutphen 118
Kistenmaker, Jacob 303
Klijnghe, Grite, provenier H.G.-
     gasthuis 352
Knijff, Johannes, minderbroeder 113
Knoppert, Carl, schepen 176, 296, 415,
     416
Koek, Berent 38
Koeckenbacker, de 196, 417
Koetgen, Egbert 211
Koex, Peter 292
Konyncks, Johannis, priester 41
Kreinck, Gheert 101
Kruese, Claes 416
Kuerbeecke, Albert van der 77
Kuerbeecke, Frans van der 172
Kuijrijn, Mr. 168
Kuynretorff, Hendrick 435
Kuynretorff, Henrick, schepen 117
Kuynretorff, Jacobus, pastoor 25, 26,
     76, 104, 131, 164, 165, 166, 170, 172,
     188
Kuynretorff, Lumme 435
Kuynretorff, Simon, schepen 416
Labeur, Peter, verver 346
Lakensnijder, Jan Henricksz. 304, 307
Lambert, Mr. 352
Lambert, priester 326
Lamberts, Elisabeth, begijn 109
Lambertsz., Claes 420
Lambertsz., Symon 76
Lambertsz., Willem 193, 417
Lamius, Wilhelmius, predikant 262
Lamotius, Johannes, Waals
     predikant 322, 324, 336, 346
Lanfranck 184, 186
Langen, Roleff van, hopman 344, 432
Lanius, Wylhelmius, predikant 341
Lasco, Johannes a 112
Leenardt Valkenburg 193, 417
Leghe, Gijsbert de, priester 50
Leghe, Jacobus de 76
Leicester, Robert Dudley, graaf
     van 302, 325, 327, 361, 366, 370
Lenaertsz., Matthijs, kapelaan uit
     Veere 182
Lenart, dopers profeet te Kampen 117
Lentincks, juffer Stijne 354
Leoninus, Doctor Elbertus 240
Lethmatius, inquisiteur 131
Leydanus, Florendius, minister-
     provinciaal der Minderbroeders 223
Leyphers, Albert, drukker 369
Lievendael, familie Van 387
Lievendael, jonker Johan Van 388
Lijckendorp, Dr. Johannes, rector 363
Lijckendorp, Johannes, rector 365
Lindenius, Petrus, predikant 384
Loen, Gheryt van, priester 49
Loeywagen, Thijs van 167, 198, 199,
     210, 244, 417
Lombert, Jan de 299
Lose, Egbert, schepen 313, 314, 415,
     416,418
Lose, Sweer 319, 421
Loyola, Ignatius van 84
Lubbers, Luytgen 192, 417
Lubbert Petri 83
Lubbert, priester 109
Lubewijn, Karthuizer lekebroeder 95
Lucas, Gerrit, organist 257
Luchter maker, Hendryck 421
Ludolphus Bertholdus 83
Ludolphus Rodolphi, priester-organist 35
Luijckens, Johan 362
Luitgensz., Johan 221
Luloffsz., Bartolt, schepen 201, 415,
     416, 418
Lutgesz., Lutgen, soldaat 341, 432
Luther 17, 88, 95, 96, 99, 111, 112
Luyken, priester-organist 35
Luytken, minderbroeder 106
Lymberich, Johan Evertsz. a,
     schoolrector 63, 101, 169, 224
Maarten, monnik 95
Maartje, in het H.G.-gasthuis 351
Machtelt, dienstmeid van heer
     Lubbert 109
Maeyken, vrouw van Guliaeme
     Rabaut 346


↑ pag. 472 ↑

Maeyken, vrouw van Mathieu
     Ghijssele 346
Mahui, van Nijekercken uit
     Vlaanderen 346
Mahusius, bisschop 129
Maler, Albert Jacobsz. 112, 223, 224
Maler, Arent 222, 304
Maler, Jacob 64, 112, 227
Margaretha van Parma,
     landvoogdes 141, 158, 163
Marloratus, A. 427
Marrijken, weduwe van Gerrit
     Budde 172
Marriken 352
Martensz., Barbara 336
Maseyck, Lenart van 300
Mathias, soldaat 432
Mathisius, Johannes, predikant 323,
     324
Matthias van Oostenrijk, gouverneur-
     generaal 233, 238, 240, 248, 251, 252,
     258
Maurits, prins 302
Meenen, Adriaan Courten van, pater-
     jezuiet 388
Megen, Ch. de Brimeu, graaf van,
     stadhouder 175, 178
Mehiuvs, Catalincken, weduwe van
     Yperen 346
Melanchton 99, 112, 184
Melio[?], priester-organist 35
Mellema Vriese, Minne 212, 244, 417
Menno Simons 119,120
Messelaer, Harmen 303, 312
Messenmaker, Joachim,
     conventikelvoorganger 139, 171, 173,
     174, 192, 194, 195, 197, 355, 418
Metken, weduwe van Hendriksz. 268
Meurs, Adolf van, stadhouder 301
Michgielsd., Anna 346
Michiell, boekverkoper uit Leiden 117,
     118
Moeyck, Henrick Petersz.,
     schepen 313, 314, 355
Moller, H. 426
Molmans, Vrouwe 435
Momme, ‘De olde’ Juffer 435
Momme, Juffer Aelken 435
Momme, Juffer Margarita 435
Momme, Margarita 228
Monte, Aegidius de, bisschop 21, 22,
     130, 146, 186, 195, 221
Morrhe, Egbert, schepen 296, 389
Morrhe, familie 387
Morrhe, Gheert, schepen 63
Morveldinck, Jan 124
Morveldinck, Roelof 124
Muntzer, Thomas 123
Mulert, familie 76
Mulhem, Joachim van 252
Muller, Henrick 353
Mullers, Catryne 53
Naerius, Abraham, predikant 324, 336
Naggen, Zwane 60
Nanninga Uitterdijk, J. 429
Nanno, vicecureit 30
Nassau, graaf Willem van, stadhouder in
     Friesland etc. 343
Nassau, Jan van 286
Nele van Amsterdam 194, 417
Nepos, Theodorus, priester 386
Neve, Dirck, priester 248
Niclaes, Hendrik, stichter van het ‘Huis
     der Liefde’ 90, 162
Niele, de vrouw van Peter Jansz. 104
Nijber, Gerrit 200, 211, 418, 420
Nijenhuis, Jan 210
Nijmegen, heer Van, priester 97
Noircarmes 177
Nolle, Jochem, ijzerkremer 245, 421
Nollen, Trijnken 139
Nolthenius, Georgius, predikant 310,
     313, 315, 320, 324, 328, 329
Nysemoer 50
Oecolampadius 184
Oenden, Henric van 62
Oij, Symon van 138
Oldenburg, Hans van, luitenant 432
Oldeniel, familie Van 387
Oldenseel, Harmen van 255, 420
Oldenseel, Thijs van 198, 199, 210, 415,
     418, 420, 421
Olevianus, C. 309
Olst, Claes van 251, 299, 418
Ontzende, Margaretha, priorin van
     Brunnepe 83


↑ pag. 473 ↑

Oostendorp, Johannes, predikant 108,
     159, 206
Oosterhoe, Franciscus, priester 188
Oranje 174, 197, 219, 233, 273, 285,
     286, 288, 303, 342
Origenes 184
Osiander 184
Otsen, Henryck 420, 421
Ottens, Jan, oliemolenaar 422
Ottincks, Catrina 422
Otto Willemsz. 21
Overstege, Freric, priester 59
Ovidius 184
Packbergen, Trude 192, 193
Pael, Johan 97
Parma, hertog van 274-276, 285, 289,
     295, 299, 301, 333, 342
Paschasius 184, 186
Paschyr, voller, van Brechten 346
Passchijnjen, van Gent 346
Paulus, boekverkoper 90
Paulus, pater-brigittijn 378, 385
Paus Clemens VII 25, 92
Paus Eugenius IV 26
Pauwels, Jacob 209
Pelgrim, Melchior, priester-
     schoolmeester 107, 159
Pelgrom, Jan, schoolmeester 206, 244,
     417
Peregrinus, Johannes,
     schepenkapelaan 27
Peter, Cellebroeder 353, 354, 355
Petersz. Borsche, Willem 212
Petersz., Berendt, boekdrukker 90,
     181, 183, 184, 257, 312, 378
Petersz., Claes 420
Petersz., Femme 183, 184
Petersz., Gheert 193, 417
Petersz., Gheert, priester-
     schoolmeester 31, 33, 34
Petersz., Hendrik 420, 421
Petersz., Jacop 293
Petersz., Jan 420
Petersz., Jan [Johannes Petrejus]
     schoolmeester-boekdrukker 90, 105
Petersz., Niclaes 387
Petersz., Wolter, boekbinder 257, 422
Pezelius, Dr., predikant 391
Philips II 301, 302, 342
     centralisme-absolutisme 158, 180
     ketterbestrijding 127, 173, 174,
     179, 220
Pighius, Albertus, pastoor 25, 98, 102,
     103
Pighius, Stehphanus, priester 385
Pijpers, Hadewich 139
Pipers, Jan 126
Piscator, J. 427
Pius IV, paus 47
Plantijn, Christoffel, drukker 135, 136,
     163
Plettenburgh, Juffer Judith van 435
Plo, Gerard Willemsz. van,
     vicecureit 24, 38, 164-174
Plutarchus 363
Pluto 148
Polweiler, overste 216-218, 231
Poteghem, Van 288
Potgietersz., Lysabet 342
Potters, Pierijnjen, dienstmeid 346
Quarré, Charles, raadsheer van de
     koning 178
Rabaut, Guliaume 346
Raels, de weduwe van Hendrik van 268
Raeven, Herman 211,417
Rauwee, jonker Renier 343, 344
Ravens, Alijdt 192, 417
Reijersz., Johan 194, 417
Reiner Steenmetzeler 211
Reiner, Jonge, schepen 245, 415, 416,
     418, 420
Reiners, Alijdt 228
Reiners, Lyzabeth 228, 268
Reiners, Willem 228, 420
Reinert, Cellebroeder 353
Reitsma, R. 372
Renneberg, George van Lalaing,
     stadhouder 216, 231, 241, 248, 273,
     274, 282, 285
afval 283-285, 289, 294, 295, 299,
     341
Requesens, don Luis de, landvoogd 215
Rijckmansz., Johan van Rhuenen 193,
     417
Rijnvisch, Johan, gardiaan der
     minderbroeders 106


↑ pag. 474 ↑

Rijssel, Peter van 126
Ripperda, Eggerik, drost van
     Salland 242
Rizaeus, Albert 135
Robert, Schots soldaat 432
Roeper, Johan, schepen 296, 416
Rogier, L.J. 255, 430
Ronnewaegen, Alijdt 139, 192, 193,
     194, 417
Rotgers, Berent 196, 208, 212, 417, 418
Rotgers, de vrouw van 351
Rotgers, Jan 420
Rothmann, Bernt 116, 119, 120, 123
Rouwens, Jan, soldaat 432
Rovers, Trici 83
Rufinus 184
Rutgerus, predikant 319
Ruusbroec, Jan van 81
Sadeelius, A. 427
Salvard, J.F. 427
Sandersd., Jannechien 346
Santfoer, Lambert 57
Schamplon, hopman 288, 293, 299
Schellers, Margaretha 76
Schembe, David, Schots soldaat 432
Schenck van Toutenburg, Frederick,
     aartsbisschop 43
Schepeler, Gasper, schepen 415, 416
Schere, Gosen van der, schepen 76, 416
Schere, Tijmen Hermansz.,
     priester 220, 244
Schoengen, M. 430
Schoeperus 184
Schonenburch, Hendricus,
     predikant 317, 329
Schotlerus, Johannes, predikant 309
Schouleburch, Juffer Geesken 435
Schroeder, Jacob 105, 106
Schroer, Evert 139, 196, 417
Schroer, Geert 417
Schroer, Gheert 122, 123, 200
Schroer, Jan 211
Schroer, Lucas 139, 192, 193, 194, 200,
     415, 417
Schroer, Mattheus 196, 417
Schuersack, Albert, priester 61
Schuitmans, Anna 342, 345
Schwarkoen, Johannes 76
Sephora, lakenbereider 346
Slachecke, Harmen 43
Slachek, Johannes, pastoor 25
Sloet, Conraet 342
Sloet, Gerhardina, juffer 435
Sloet, Johan, drost van Vollenhove 242,
     275, 288, 342
Sloet, juffer Geertruid 342
Sloet, juffer Sophia 342
Sloet, Margreta, juffer 342
Sluyter, Jan 227
Smidt, Johannes 317
Smit, Henrick 170, 171, 173, 192, 193,
     246, 418, 420, 421
Smit, Jacob 420
Snecanus, Aggeus, pastoor 26, 104,
     131, 133, 142
Snijder, Arent, soldaat 432
Snijder, Arent, van Coesfelt 266
Snijders, Rotgers 342
Socrates 373
Soetemansz., Bijerte 420
Speldemaker, Willem 420, 421
Stanley, William, legeroverste 302, 342
Stannarius, Henricus Johann: zie
     Kannegieter, Henrick Jansz. 386
Staverden, Christina van,
     onderwijzeres 360
Steghe, Jan ter 201, 213, 342, 418, 422
Stellinck, Claes 211,213
Stenforden, Warner van 420
Stevensz., Joost, boekdrukker 90
Stoeldreyer, Wijcher 222
Straetgen, Andreas 207
Straten [Platea] van der, Jacobus,
     priester 188
Straten, Geertruidt van der 53
Straten, Weyme van der 63, 101, 112
Styne Coerdtz. 35
Suir, E.T., Rijksarchief Utrecht 107
Sulman, Johan 61
Swaentgen, Willem 212, 417, 418
Symons, priester-Cellebroeder 385
Symonsz., Claes 388
Tade, Jan 121
Taemensz., Peter 420
Tauler 184
Tecla, conventuale uit Brunnepe 83


↑ pag. 475 ↑

Tellevoert, Govert, schoolrector 146,
     244
Temminck, J.J., archivaris te
     Haarlem 155
Tengnagel, Arent Gansneb gnt. 228
Tengnagel, Claes 228
Tengnagel, Dr. Otto Gansneb gnt. 201,
     228, 415v.
Tengnagel, Johan Gansneb gnt. 228
Tengnagel, Juffer (echtgenote van Johan
     Tengnagel) 435
Tengnagel, Juffer Hendricken 435
Tengnagel, Juffer Margrita (weduwe van
     Dr. Otto Gansneb gnt.
     Tengnagel) 435
Tengnagel, Ottonis Gansneb gnt.,
     schepen 76
Tengnagel, Reiner Gansneb gnt.,
     schepen 360
Teunis, Griete van Medemblik 341
Teunis, leidekker 344
Theodoric, frater 83
Theodorus, Sanderus, predikant 247,
     257, 266, 308, 316, 317, 360
Theophylactus 37, 184
Theunis, in het H.G.-gasthuis 351
Thijsd., Jannetgen 117
Thomas a Kempis 79, 83, 84, 86
Thomas Johansz., rector 77
Thomas van Aquino 145
Thomasz., Henrick, boekdrukker 90
Thonisz., Sweer 222
Tijmen, Ide, weduwe 344
Til, Mr. van, raadsheer van de
koning 141, 160
Toenis, Arent, schoenmaker 422
Toenis, Claes, wever 422
Toenis, Willem 422
Toenisken 268
Toenisz., Arent 421
Toern, Albert ten 76
Toern, Hans ten, schoolmeester 360
Tongeren, Juffer Lysabeth van 435
Tonijs, Cellebroeder 353
Touslagers, Marriken 352
Trijne ‘in de Pannebackerssteeg’ 194,
     231, 417
Trijne, weduwe uit Holland 192
Trijne, weeskind 357
Turri, Cecilia 83
Tute, Warner 116-118
Twickelo, familie Van 387
Tyskens, Ghert, priester 354
Ulenbroeck, Herman 59
Urck, Johan van 117
Ursinus, Z. 426
Uterwijck, familie 387
Uterwijck, Juffer van 435
Vaelcken, Willem, priester 107
Van Engelen van der Veen, Mr.
     G.A.J. 326
Vecht, Coenraet van der, schepen 137,
     183, 225, 229, 296, 415, 416
Vecht, familie Van der 387
Vecht, Johan van der, schepen 101
Veen, Tijmen van der 101
Velthusius, Gerardus, predikant; later
     rector 317, 324, 364
Velthuys, Jacob Geert ter 109, 123, 124
Velthuysen, B.P. 25, 277, 385, 430
Veluanus, Johannes Anastasius 111
Vene, Claer van der 422
Vene, familie van den 76
Vene, Jacob,schepen 252, 257, 313,
     314, 316, 318, 328, 336, 422
Vene, juffer Lysabet van der 345, 435
Vene, Willem 246
Verdugo, Francisco 376
Vergilius 184
Vermigli, P. Martyr 426
Vessemius, Aegidus, priester 37, 186, 386
Vette, Evert, priester 244
Vezekius, Bernherus, predikant 262,
     264
Viglius 187
Voerst, Goessen van, priester-
     organist 306
Volckmans, Albert Willem 57
Voorne, Elizabeth 76
Voorne, Lodewich, schepen 76
Voorst, Berent van 139
Voorst, Johan van 242, 275
Vorden, Fredericus van 76
Vos, Johan de, zangmeester 36
Vos, Jonker Henrick de, drost van
     Coevorden 341


↑ pag. 476 ↑

Voscuilius, Everardus, predikant 309,
     384
Vrancke, Hilleken 139, 195, 196, 229
Vreden, Bertolt van, wever 422
Vreden, Hendrik van 422
Vreden, Herman Henrixs van 60
Vrelant, Andreas Fabri, pastoor 20, 23,
     25, 40, 103
Vrese, Arent 214, 249, 257, 281, 299,
     420
Vrese, Claes 212
Vrese, Geert 193, 194, 201, 288, 417,
     418
Vrese, Hendrick 299
Vrije, Egbert, priester 109
Walsken, Johan, adelborst 432
Warden, mr. van 32
Warnersz., Peter, boekdrukker 76, 90,
     128, 136, 147, 160, 161, 162, 182, 418
Water, Henrica then 76
Weferding, Hermannus, predikant 370
Wesselus, Christianus, priester 66
Westerens, Aleydus de 76
Westermans, Goddart van 209
Wever, Johan 116
Wever, Jute 117
Wever, Tonis 345
Wiekeraad, P. 430
Wijbrants, Cornelis 195, 196, 417
Wijnbergen, familie Van 387
Wijnolt, Korvenmaker 172
Wilde, Johanna de 65
Willem ‘op die Bleecke’ 195, 196, 417
Willem, Mr., organist 248, 282, 305
Willems, Henrick, Witten Arent 422
Willemsz., Jan 420, 421
Willemsz., Otto 21
Willemsz., Willem 421
Wilsem, Bartolt van, schepen 415
Wilsem, Henrick van 30, 76
Wilsum, Hendrik van, moderne
     devoot 81
Winsem, Willem van, schepen 416
Witte, Claes, schout 76
Witte, Evert, priester 109, 386
Witte, Johan, schepen 313, 314, 344
Witte, jonkheer Ernst 435
Witten, Symon, pater-Cellebroeder 354
Wolff, Hendrick de, schepen 128, 137,
     201, 415, 416
Wolfs, Johan, schepen 313, 314
Wolfswinkel, Maarten, hopman 302,
     432
Wolphaertsz., Reyner 193, 417
Wolter, timmerman 422
Wolters, Jan, glazemaker 420, 421
Woltersz., Hendrik, schoenmaker 344
Woltersz, Peter 220
Wou, Clare van, Cellezuster 353
Wou, van, kapelaan 185
Wou, Warner van 162
Wou, Willem van, priester 385
Wouter sz., Floris, boekdrukker 90
Wtenwael, P. 378, 380
Wulffs, priester 244
Wyllemsen, Claes 421
Wyllemsz., Johan, boekdrukker 90,
     137, 160, 374
Wyllemsz., Willem 420
Wynalt, minderbroeder 106
Wynsen, Henric 30
Wyringen, Albert van, schepen 416
Zanchius, H. 426
Zijl, Claes van, priester 107
Zuynder, Heynrick Blancken 125
Zuyrbeken, Jan 328
Zwolle, Jan van 420
Zybrants, Ave 52, 53
Zyll, Jacob 57
Zyll, Jacob, organist 35


↑ pag. 477 ↑

REGISTER
van plaatsen en zaken

Abcoude 121
Agnietenberg 79
Albergen, klooster 280
Alkmaar 25, 153, 194, 263, 318
Alphen 25
Amsterdam 80, 102, 106, 117, 119, 154,
     156, 192, 193, 194, 262, 431
Antwerpen 164, 224, 225, 237, 242
     synode 162
Apeldoorn 121, 431
Appingedam 314
Armada 334
Arnhem 42, 271
Arum 117
Atrecht 127
Augsburg, rijksdag van 91
Augsburgse Confessie 140, 142, 143,
     150-153, 167, 179, 265
Batenburgers 119
belijdenisgeschriften 369
Belle, in Vlaanderen 354
Bennekom 431
Bentheim 115
Berchklooster 115
Bergen, Noorse 107
Bern
Binnenwijzend 236
bisdomindeling, nieuwe 129, 175, 186
Blankenham 311, 382
Blokzijl 265, 311
Bocholt, convent te 119
boeken, verboden 89
Bommel 431
Brabant 136, 141
Brandenburg 431, 432
Brechten 354
Bredase Vredehandel 217
Bremen 90, 121
Brunswijk 194
Brussel 124
Campen in ’t Pewsumerambt, Oost-
     Friesland 153
Catechismusprediking 311
Coesfelt 431, 432
Coevorden 300, 341, 431
concubinaat 42
Congregatie van Windesheim 20
Contra-Reformatie 42, 84, 91, 129, 175,
     186, 199, 224, 288
Criminele Ordonnantiën 179, 218
Danzig 391
Davidjoristen 119, 122
Delmerhorst 121
Den Oever 431, 432
Deventer 24, 63, 70, 90, 108, 114, 117,
     120, 142, 145, 164, 250, 251, 258, 262,
     341, 342, 370, 431
     aartsdiakonaat 42
     bisdom 129, 187
     bisschop 129, 187, 220, 342
     classis 263
     deken van St.-Lebuinus 91
     diakonale ziekenverpleging 361
     hogeschool 375
     kapittel St.-Lebuinus 22, 42, 129
     kerkeraad 262, 309, 312, 322, 348,
          353, 359
     magistraat 348
     O.L.V.-kerk 206
     officiaal 168, 171
     particuliere synode april 1583 309
     particuliere synode september
          1586 337
     pastoor 145, 164
     predikant 159, 262, 322, 356
     rekest van gereformeerden 247


↑ pag. 478 ↑

     Religievrede 260
     synode te 41
Dickinge, klooster 280
Diepen 431
Ditmarsch 121
Doetichem 431
Dordrecht
     nationale synode 1578 234, 248,
     262, 264, 271, 272
Drenthe 248, 341
Drijll 165
Drost van Coevorden 341, 349
Drost van IJsselmuiden 238
Drost van Salland 246
Drost van Vollenhove 246, 276, 288,
     350
Duffelt 354
Edam 236, 262, 431
Elburg 431
Emden 90, 162, 185, 207, 317, 355, 391,
     431
     synode 1571 197, 264, 329
Emlicheim 123
Emmeloord 263
Emmerik 63, 210
Enkhuizen 194, 431
Ens 263, 311
Franeker 118
Frankrijk 189
Friesland 99, 115, 162, 190, 194, 210,
     300, 318
Garderen 111
geestelijke goederen 360
Gelderland 111, 210, 269
particuliere synode mei-juni
     1580 266
Genemuiden 115, 263, 311, 341, 382,
     431
Generale Staten 218, 233, 260, 274, 296,
     370, 381
Geneve 162, 311, 431
Gent 127, 164, 346
Gereformeerde Kerken 213, 285, 419
     ‘liefhebbers’ van 298
gewetensvrijheid 301, 383
Giethoorn 140, 431, 432
goede werken 133
Gouda 122
Grafhorst 168, 169
’s-Gravenhage 117
     synode 1586 309, 315, 325, 327,
     333, 349, 365, 370
’s-Gravenzande 194
Groenlo 431, 432
Groningen 99, 130, 135, 190, 193, 285,
     286, 431, 432
Grootebroek 236
Haarlem 122, 155, 193
hageprediking 141, 154
Hamburg 121
Harderwijk 111, 431
Hasselt 48, 115, 280, 299, 317, 431
     landdag 158, 161
     particuliere synode april 1588 322
Hasselt in Luik 346
Hattem 431
Heidelbergse Catechismus 40, 156, 264,
     271, 308, 310
’s-Hertogenbosch 113
Hogeschool 365
Holland 70, 102, 115, 137, 154, 190,
     192, 194, 211, 231, 234, 262, 264, 318,
     320, 322, 327, 341, 342
Hollander 194, 202, 239, 241
Hoorn 121, 431
Huizen 207
IJsselmuiden 263, 311, 341, 382, 431
inquisiteur 165
inquisitie 301
Kampen
     aantal communicanten 103
     aflaat 40, 51, 63, 110, 175, 220
     alimentatie 326, 362, 364, 376-377,
          385-387
     alimentatieregeling 280
     altaarsacrament 103,106,113,131,
          168, 186, 191, 192, 193, 223, 226
     altaarsacrament sub utraque
          specie 144, 145, 164
     armen 60
     armenzorg 52
     armenzorg en memorie 56, 57, 350
     armenzorg, kerkelijke 52, 267, 348,
          349
     attestatie 128, 191, 192, 193
     avondgebed 273, 332, 339


↑ pag. 479 ↑

avondmaalslijsten 342-344, 387,
     391, 434
avondmaalsviering 233, 253, 269,
     282, 336, 337, 338, 339, 343
ballingen 95, 195, 197, 211, 231,
     233, 245
ballingschap 80, 97, 230
Batenburgers 119
beelden 75, 77, 204, 205, 219, 222,
     238, 240, 277, 283, 303
beeldenstorm 140, 176, 207, 238,
     290
begijnen 38, 45, 81, 95, 109, 174,
     353, 378, 380
begrafenis 29, 54, 57, 101, 170, 171,
     173, 220, 221, 228, 233, 252, 259
bejaardenzorg 66, 354, 357
belijdenisgeschriften 265
bibliotheken, zie ook huis-, kerk- en
     kloosterbibliotheken 77
biddag 332, 340
biecht 28, 39, 40, 51, 113, 173, 228
boekdrukker 38, 89, 90, 113, 128,
     135, 137, 147, 160, 181, 182, 257
boekdrukker-schoolmeester 105
boeken, verboden 111, 128, 130,
     134, 135, 166, 179, 181, 182, 183,
     185
bootsgezellen 275
Boven Convent 44, 51, 378, 380,
     387, 390, 393, 400
Bovenkerk: zie St. Nicolaaskerk
Broederespel 59, 198, 249
Broederkerk 273, 288, 305, 312,
     332, 350
Brunnepe 20, 82, 208, 238
Buiten Convent 45, 51, 380, 387
Buitenespel 59
Buitenkerk: zie O.L.V.-kerk
burgerwacht 98, 198, 241, 249,
     259, 277, 278, 281, 288
Calverwech 363
catechetisch onder richt 38
catechismusprediking 311, 330
Catharinagasthuis,
     altaardienst 413
Cellebroeders 62, 157, 208, 226,
     353, 379, 387
Cellebroedersklooster 19, 49, 60,
     153, 221, 303, 355, 356, 377
Cellebroedersklooster,
     altaardienst 413
Cellezusters 19, 50, 66, 353, 380
Cellezustersklooster 346, 353, 377
censura morum 41
classis 262, 263, 311, 315, 317, 319,
     382
collatoren, particuliere 76
collecteren 21
collecteschalen 64
concubinaat 110
confessie, binding aan 309
contra-remonstranten 298, 316,
     322, 330-332, 337, 345, 383, 384
convent Caecilia van der Toorn 82,
     83
conventikel 95, 100, 104, 120, 138,
     139, 142, 153, 171, 172, 179, 190,
     192, 193, 194, 196, 212, 384, 387,
     390, 397, 401, 403
Credo 39
dankdagen 333, 341
Davidjoristen 119
De Eenhoorn 102, 363
dekenaat 41
dekenale seend 41
dekenale visitatie 42
deugdstreven 113
diaken 28
diakenen 264, 267, 326, 348, 350,
     358, 381
doop 171, 191, 193, 227, 233, 270
doopbediening 334
doopboek 334
doopdwang 335, 390
doopformulier 31, 270
doopregister 31
doopvont 31, 112, 271, 334
dopen, heimelijk 335, 336
dopers 88, 335, 381, 390
driestedenverbond 70
Duitse School 357, 360
economische recessie 68, 70, 213
effraktie 162
eredienst 268, 269, 270, 308, 331,
     338, 345, 347


↑ pag. 480 ↑

feestdagen 268, 331, 343, 366, 367
Franse School 361
geestelijke goederen 305, 325-327,
     351, 366, 372, 374, 376, 377, 400
Generale Staten, aansluiting
     bij 218
Generale Staten, isolering van 241
Gereformeerde Kerk 157, 199, 211,
     230, 242, 247, 256, 316, 367, 368,
     415, 418
Gereformeerde Kerk,
     predikanten 247
gereformeerden, autochtonen 194-
     197, 200, 203, 243, 244, 249, 256
gereformeerden,
     gelijkberechtiging 258, 260
getijdemeester 21
getijden 21, 31, 34, 49, 101, 273
gewetensvrijheid 332, 339, 374
gezworen gemeente 67, 249-251,
     259, 281, 296, 298, 373
gilden 68, 69, 98, 203, 206, 250
godsdienstig toneelspel 76
godsdienstige lectuur 76
goede werken 133
H. Kruismemorie 34, 54, 55, 57,
     63, 350, 355
H. Sacramentsmemorie 54, 60,
     292, 324, 325, 355
Hagenpoort 105, 125, 348
hageprediking 140, 153, 154
Heidelbergse Catechismus 361, 362
Heilige-Geestgasthuis 19, 58, 59,
     95, 98, 352, 363
Heilige-Geestgasthuis,
     altaardienst 413
Heilige-Geestgasthuis, kerk 143,
     144, 150, 153, 154, 166, 167, 169,
     176, 203, 234, 236, 238, 240, 242,
     247, 257, 259, 262, 272, 282, 305,
     347
heiligen, altaardiensten 411
heiligen, beelden 75
heiligenverering 34
Horstespel 61
Huis der Liefde 90, 135
huisbezoek 315, 355
huisbibliotheek 76
huwelijk 30, 191-193, 228, 233,
     266, 332, 366, 370, 371, 372
huwelijk, geheim 370
IJsselbrug 17, 153, 161, 280, 296,
     376
In ’t Schrijfboeck 90
In den S. Lucas 90
In den Witten Valck 182
inquisiteur 91, 95, 96, 129
inquisitie 94, 130, 136, 140, 187
inwonertal 70, 244, 245
Jeruzalembroederschap 222
kapelaan 22, 26, 27, 40, 104, 131,
     189, 221, 227
Karthuizerklooster 48, 300, 303,
     355, 374, 375, 376, 379
Karthuizerklooster,
     altaardienst 60, 414
kerkbanken 38, 220, 222, 304, 305
kerkbibliotheken 38
kerkelijk examen 265, 310, 317,
     318, 382
kerkelijke bijdragen 21
kerkelijke tucht 266, 315
kerkeraad 266, 287, 288, 289, 312,
     313, 317, 318, 321, 322
kerkeraadsnotulen 312
kerkgeschiedschrijving 313
kerkmeester 21, 35, 52, 60, 303,
     304, 306, 307, 350
kerkverband 41, 197, 248, 263-265,
     267-270
kerkzang 31-35, 222, 223, 233, 248,
     272, 283, 292, 304, 361
ketter 94, 139, 170, 226
ketterij 97, 102, 108, 131, 138, 140,
     166, 171, 178, 187
kleine gemeente 67, 251
kloosterbibliotheek 37, 49, 183,
     207
kloosterhervorming 47
kloosters 73, 372, 377, 384, 387,
     397, 401
kloosters, provisoren over 377
koster 22, 37
Laatste Avondmaal 223
Lakenverversgilde 69
Latijnse School 101, 107, 146, 147,


↑ pag. 481 ↑

     150, 166-169, 183, 184, 357, 360,
     361, 362, 426
lidmatenlijst 253, 255, 345
liturgie 308
lof, dienst van het 35
lutheranen 270, 389
lutherij 43, 89, 91, 96, 98, 104, 108
Maria, doperse opvatting van de
     incarnatie 118
Maria- altaardienst Beatae Mariae
     Virginis 412, 413
Maria- altaardienst dolorum
     Virginis Mariae 412
Maria- altaardienst O.L.V. in de
     Omgang van het koor 411
Maria- altaardienst O.L.V. in de
     Zon 49, 412
Maria- altaardienst
     O.L.Vrouwe 412
Maria- altaardienst O.L.Vrouwe
     e.a. 413
Maria- Ave-Maria 21, 32, 55, 60, 84
Maria- beeld van O.L.V. 75
Maria- beelden 76
Maria- fundatie mede ter ere
     van 34
Maria- hemelkoningin 113
Maria- lied ‘Regina celi’, ter ere
     van 75
Maria- Mariabeeld 76
Maria- Mariaklok 18
Maria- O.L.V.-dagen 29, 35
Maria- O.L.V.-gasthuis 58, 61
Maria- O.L.V.-memorie 54-56
Maria- O.L.V.-memorie 35
Maria- oefeningen van godsvrucht
     voor 76
Maria- voorbede 113
Maria- vicaria beatae Mariae
     virginis 27, 413
Mariaverering 34
memorie 54, 55, 349, 350, 373, 387,
     400
Mennisten 119, 120, 350, 390
Metselaars- Steenhouwers- en het
     Beeltsnijdersgilde 69
Minderbroeders 62, 106, 208, 226,
     228, 280, 379
Minder broedersklooster 19, 28, 45,
     46, 48, 60, 106, 113, 207, 222, 225,
     238, 273, 277, 278, 279, 280, 281
Minderbroeder sklooster,
altaardienst 413
Minderbroeder sklooster, kerk 177,
     199, 204, 215, 239, 276, 277, 282,
     283, 291, 305, 307, 312, 332, 334, 358
missen 28, 29, 49, 50, 52, 57, 59-61,
     71, 75, 105, 113, 118, 137, 227, 248
missen, wekelijks aantal in diverse
     kerken, kapellen en kloosters 74,
     411-414
Moderne Devotie, invloed van 81
moordbranders 119
O.L.V.-gasthuis 58, 61
O.L.V.-kerk of Buitenkerk 18, 35,
     56, 80, 171, 173, 205, 226
O.L.V.-kerk of Buitenkerk,
     altaardienst 412
O.L.V.-memorie 35, 54, 55, 56, 57,
     349, 353
onderwijs, gereformeerd 368
onderwijs: zie scholen
oostvaart 98, 100
opzicht en tucht 266
organist 21, 22, 35, 248, 257
organist-priester 35
orgel 17, 31, 35, 248, 282, 305
oud-christlijke schrijvers 37
ouderling-burgemeester 313-314,
     318, 336, 343, 344, 364, 390
ouderlingen 262, 266, 308, 312-
     315, 347
Oudestraat 17, 215, 222
Overespel 61
Pacificatie van Gent 236, 250, 261,
     274
Pacificatie van Gent, acceptatie
     van 218
parochie 20
Parochie en kerkverband 41
particuliere synode 10 april
     1581 308, 309, 317, 330
particuliere synode 24 maart
     1584 309
particuliere synode 6 juni 1587 310
pastoor 25, 48, 51, 58, 63, 98, 102,
     131, 186, 189, 224


↑ pag. 482 ↑

pastoor, benoeming van 22
pastoor, misstanden 25
pastoorsbibliotheek 183, 185
pauselijke legaat te 83
personae miserabiles 52, 66, 348
Pesthuis 49, 58, 62, 170, 363
predikanten 259, 276, 315, 316,
     368, 370, 373
predikanten, officieel aannemen
     door het stadsbestuur 252, 259,
     276, 319, 320
predikantsbibliotheek 311, 312
predikantstraktement 282, 307,
     319, 324, 325, 326
prediking 36, 38, 98, 131, 133, 134,
     141, 144, 145, 146, 150, 152, 153,
     163, 166, 167, 169, 171, 172, 173,
     174, 177, 179, 203, 233-236, 240,
     247, 259, 273, 310, 311, 330-332,
     355, 356, 366
processie 17, 36, 56, 68, 74, 105,
     106, 186, 210, 222, 224, 226, 227,
     253
provisoren, over de kloosters 366
raadhuis 17, 46, 77, 137, 161, 173,
     186, 195, 208, 214, 215, 278, 279,
     296, 373
raadhuis, Schepenkapel 185
rechtspraak 96
rekest om kerkgebouw 234, 237,
     238, 240, 249, 256, 267
religievrede 209, 234, 236, 237,
     240, 242, 243, 250, 253, 258, 259,
     261, 267, 273, 275, 276-278, 280,
     281, 283, 289, 290, 295, 296, 299,
     320, 329, 381
relikwie 28, 76
remonstranten 298, 316, 322, 335-
     337, 384
Rooms-Katholieke
Restauratie 211, 219, 223, 224,
     226, 243
Rijnschippersgilde 69
Sacramentsmemorie 35, 54, 324,
     325
schepengerecht 96, 105, 180, 246
Schepenkapel 184, 185, 221
Schepenmemorie 53, 54
Schepensteeg 137
scholen 105, 233, 271, 363
school en kerkzang 31
school, band met parochiekerk 33
school, curatoren 363
school, leermiddelen 34
school, rector van 31, 32, 39, 63,
     77, 80, 271, 363, 364
schoolcatechese 38, 372
schoolmeester 34, 272, 309, 368
sermoenen 28
Spaanse garnizoensinlegering 213,
     215, 216, 218, 219, 225, 245
spanjolisering 290
St. Agnesklooster 19, 51, 52, 66,
     81, 329, 352, 377, 380, 385
St. Agnesklooster, altaardienst 413
St. Annaklooster 19, 50, 66, 362,
     375, 380
St. Annaklooster,
altaardiensten 413
St. Annaklooster, kapel van 355,
     362
St. Annengilde 72, 198
St. Brigittenklooster 19, 51, 131,
     172, 184, 208, 226, 232, 303, 307,
     352, 355, 378, 381, 385
St. Brigittenklooster,
altaardienst 60, 413
St. Catharina en Maria
Magdalenagasthuis 19, 58, 61
St. Catharinagasthuis 60, 76, 170,
     173, 307, 340
St. Catharinagasthuis, kapel
     van 30
St. Cuneramemorie 35, 54, 56, 57,
     206, 350
St. Geertruidengasthuis 19, 58, 60,
     61, 170, 208, 221, 303
St. Geertruidengasthuis,
     altaardienst 412
St. Jacobsgilde 69, 72
St. Johannes Baptistaklooster 20,
     45, 50, 82, 87, 303, 307, 374, 380
St. Joriënskapel 20, 50
St. Lucasgilde 72
St. Michielsklooster 20, 47, 51, 60,
     83, 174, 353, 374, 375, 380


↑ pag. 483 ↑

St. Michielsklooster,
     altaardienst 413
St. Nicolaas, schutspatroon 73
St. Nicolaaskerk of Bovenkerk 17,
     18, 28, 35, 41, 49, 56, 69, 80, 125,
     170, 204, 205, 207, 209, 220, 226,
     239, 247, 282, 291, 303, 337, 344
St. Nicolaaskerk of Bovenkerk,
     altaardienst 411, 412
St. Nicolaaskerk of Bovenkerk,
     librije in 37, 183, 223
St. Nicolaaskerk of Bovenkerk,
     sacristie 17, 28, 33, 223
St. Paulusgilde 72
St. Severusgilde 72
Soete-Naeme-Jhesushuis 64, 112
Staatse garnizoensinlegering 286,
     287
staatsgezinde partij 249, 252, 295
staatsgezinde partij, percentage
     gereformeerden in 298
stadsbestuur 17, 20, 67, 68, 101,
     102, 153, 195, 237, 238, 240, 241,
     246, 251, 259, 276, 295, 296, 311,
     321, 329, 367, 377, 384
stadsbestuur als defensor, protector
     en patroon der kerk 131
stadsbestuur en gasthuis 58
stadsbestuur en gilden 69
stadsbestuur en kloosters 44
stadsbestuur en memorie 57
stadsbestuur en Vergaderingen 65
stadsbestuur en vicecureit Van
     Plo 165
stadsbestuur en Weeshuis 63
stadsbestuur, christianum
     magistratum 223
stadsbestuur, vernieuwing 212,
     229, 249, 252, 281, 286, 287, 294-
     296
subdiaken 28
testamenten 22, 50, 52, 53, 76, 353
tolerantie 243
vagevuur 113
Venedijk 19, 340
verbanning 99, 109, 138-140, 162,
     171, 189, 191, 213
Vergaderingen 65, 349, 354, 358
     verkiezing ambtsdragers 267, 314,
          315, 319
     vicarie 38, 54, 325, 356, 373, 386
     vicarissen 226, 356, 387
     vicecureit 24, 25, 26, 98, 99, 102,
          165, 188
     visitatie 42, 47, 188, 196, 227
     Vispoort 137
     Vloeddijk 172, 340
     Volders- en Drapeniersgilde 69
     volksspelen in de kerk 78
     voorzanger 306, 370
     vrijheid van
          godsdienstoefening 233, 237,
          381, 383
     Waalse gemeente 346, 353
     wapenaanvoer, geheime 238
     wapens, geheim 278
     wedeme 207, 292, 328
     Weeshuis 63, 292, 355, 356
     weesmeesters 64
     Wiltfanck 378
     Wolleweversgilde 69
     zangmeester 21, 36
     zieken 49, 170, 192, 269, 340, 348,
          355, 363
     ziekentrooster 355
     zieleheil(sbemiddeling) 8, 29, 49,
          53-57, 59, 60, 165
     zielszorg 355
     zielszorg, geheime 385, 387
     Zusters van het Gemene Leven 20
     Zwarte Dijk 125
Kampereiland 263
Kamperveen 311, 382
Kanselier en raden 160, 175, 249
kerkbouw 21
Keulen 26, 28, 131, 178, 189, 274, 288
Keulse Vredehandel 130, 273
kinderdoop 118
Klarenburg 121
Kleef 115, 210, 292
Kolderveen 431
Kortrijk 121
Krimpen 121
Kuinre 311
Land van Maas en Waal 121
Langendijk 194


↑ pag. 484 ↑

Latijnse School 167, 169
     zie ook: scholen
Leiden 90, 122, 133, 138, 327
Leuven 26, 165, 189
‘liefhebbers’ van de gereformeerde
     religie 256, 270, 298
Lijfland 89
Lingen 248
     classis 311
Londen 162
Lubeck 192
Luik 25, 247, 354
Maagdenburg 83
Mastenbroek 121, 263, 299, 300, 301,
     311, 382
Maastricht 164
Mechelen 129, 225
Medemblik 431
mennisten 119, 120
Meppel 341, 431, 432
Middelburg
     synode 1581 263, 266, 269, 309,
          327, 330, 331, 333, 339, 349, 351,
          359, 361, 381, 390, 427
Middelie 102
Moderne Devotie 79, 81
Monnikendam 236
Monster 431
Montfoort 431
moordbranders 119, 124
Munster 114, 119, 123, 431
Naarden 125
Nederlandse Geloofsbelijdenis 264,
     265, 308v, 359
Neuenhaus 119
Nijekercken in Vlaanderen 354
Nijkerk 319
Nijmegen 431
Noord-Holland 154, 318, 320
     particuliere synode april 1574 236
     particuliere synode juli 1574 236
     particuliere synode april 1578 320
     particuliere synode september
          1578 262
     particuliere synode juni 1579 262
     particuliere synode oktober
          1581 318
     particuliere synode mei 1583 320
Oldebroek 431
Oldeklooster Bloemkamp bij
     Bolsward 119
Oldenburg 432
Oldenmark 311
Oldenzaal 300, 431
Oldersom 120
Ommen 118
Oost-Friesland 89, 115, 120, 154
Oostland 89, 431
oud-christelijke auteurs 37, 132, 183v
Overijssel
     ‘classische synodus’ september
          1579 262, 263
     classicale indeling 311
     synode met Gelderland, januari
          1580 264
     particuliere synode februari
          1580 263, 264, 283, 382
     particuliere synode april 1581 305,
          308, 317, 321, 330, 334, 359, 370,
          371, 381-382
     particuliere synode maart 1584 318
     particuliere synode april 1585 313,
          319, 337, 359
     particuliere synode juni 1586 315
     particuliere synode september
          1586 322, 359, 364
     particuliere synode januari
          1587 307, 314, 365, 366, 376
     particuliere synode juni 1587 313,
          314, 316, 331, 347, 348, 366, 370,
          390
     particuliere synode mei 1588 317
     particuliere synode mei 1593 313,
          319, 322, 327, 334, 361, 365, 366,
          382
     particuliere synode mei 1594 327,
          372, 382
     particuliere synode oktober
          1595 313, 382
     particuliere synode juni 1596 311,
          313, 343, 365, 371, 382, 390
     particuliere synode juli 1597 313
     particuliere synode mei 1598 311,
          313, 382, 390
     particuliere synode juli 1600 313,
          365, 390


↑ pag. 485 ↑

     particuliere synode juni 1603 316
     particuliere synode augustus
          1604 390
     particuliere synode juli 1607 343
     particuliere synode juni 1615 344
Overschie 25
Overveen 156
Pacificatie van Gent 217, 232, 234, 261
Parijs 431v
Paus 43, 92, 129, 136, 285, 290
Pruisen 89
Raad van Beroerten 175, 178v
Raalte 431
religie, ware 134
religievernieuwing 159, 161, 164, 167
Religievrede 233, 247, 252v, 271v, 286,
     289, 294, 349
Ridderschap en steden 70, 98
Rome 25, 90
Salland 70, 262
     drost 246
Schotland 431v
Sibculo, klooster 60
Sneek 194, 314
Spaanse Furie 215
Spaarndam 116
St. Quentin 74
stadhouder 127
Staphorst 431
Statenklaring 98
Steenwijk 121, 263, 300, 311, 314v, 323,
     338, 339, 341v, 431
Steenwijkerwold 311
Straatsburg 111, 114
Trente, concilie van 129, 134, 175, 182, 187
Trier 23, 26
Twenthe 70, 248
Unie van Utrecht 273
     (stilzwijgende) aansluiting bij 274,
          286
universiteit 362
Utrecht 24, 25, 28, 115, 121, 122, 154
     aartsbisdom 129
     bisschop 17, 40, 42, 52, 63, 80, 98
     bisschop-landsheer 68, 91, 93
     diocesane synode 37, 43, 92, 175
     kanunnik van de St. Janskerk 131
     kapittels 43
     officiaal 58, 107, 165
     proost van de Mariakerk 91
vaderland 231
Venlo 431
Vollenhove 70, 115, 262, 263, 311, 341,
     342, 382, 431
          classis 263, 265, 342
          drost 236, 246, 275, 276, 288, 342
          landschap 263
vrijheidsstrijd
     ook religionis causa 231, 294
Vroonhove 431
Vuuren 121
Wageningen 431
Warckeren 117
ware christelijke geloof 13 8
ware kerk 134, 334
ware religie 134, 205, 302, 311, 322,
     359v, 364, 383
West-Friesland 236
Westfalen 115
Westwoud 236
Wezel 269, 272
     convent van 207
Wezep 431v
Wilsum 117, 263, 311, 382, 431
Windesheim 79
     buitengewone vergadering 251 –
          253, 259, 281
     prior 281
     vergadering IJsselsteden te 71, 118,
          142, 163, 182
Windesheimer Congregatie 20, 82
Witmarsum 120
Wittenberg 17, 107
Workum 431v
Xanten 385
Yperen 346
Zalk 263v, 311, 382
Zeeland 115
Zurich 311
Zutphen 42, 211, 271, 341, 431
Zwarte Water 159
Zwartewater, klooster 280
Zwartsluis 265, 311, 431
Zwolle 35, 41, 63, 64, 70, 90, 97, 119,
     142, 145, 156, 163, 233, 250, 251, 262,
     293, 299, 305, 311, 325, 341, 370, 431


↑ pag. 486 ↑

Bethlehemklooster 223
classis 263
O.L.V.-kerk 159,246
particuliere synode 1586 313
predikant 265


↑ pag. 487 ↑

DANKWOORD

     Nu met dit proefschrift een studie over jaren is afgesloten, wil ik allen danken die mij hebben begeleid en geadviseerd.
     Mijn promotor, prof. drs. D. Deddens, heeft mij bij het verrichten van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op stimulerende wijze begeleid. Achter hem zie ik allen die aan de Theologische Universiteit, Broederweg 15 te Kampen, tot mijn vorming hebben bijgedragen. Speciaal noem ik hier prof. J. Kamphuis. In het kader van mijn doctoraalstudie zag hij de eerste contouren van wat later een proefschrift zou worden. Zijn hartelijke interesse heeft mijn studie in de achterliggende jaren bevorderd.
     Prof. Dr. G.J. Schutte, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme te Amsterdam, dank ik voor zijn bereidheid om als lid van de beoordelingscommissie mijn onderzoeksresultaten nauwgezet te toetsen.
     Een grote hoeveelheid archivalisch materiaal die ik gedurende de studietijd te Kampen verzameld had, wachtte tijdens het predikantschap in de eerste gemeente Kralingsche Veer-Krimpen a/d IJssel op nadere verwerking. Wegens tijdgebrek verhuisde het werken aan de dissertatie echter gedurende geruime tijd naar het tweede plan. In deze gemeente en vervolgens ook in die te Hattem heb ik in de praktijk van het gemeentewerk veel mogen leren. Voor het mogen verrichten van die arbeid ben ik dankbaar.
     Nu de archivalia hun verwerking hebben gevonden, wil ik de medewerkers van diverse archiefbewarende instellingen danken voor hun medewerking. Dit geldt in het bijzonder de stadsarchivaris van Kampen, drs. J. Grooten en zijn staf. De heer Grooten ben ik tevens erkentelijk voor het doorlezen van het manuscript.
     Dr. J. Kolman te Kampen heeft de onderzoeksresultaten doorgenomen. Hij stimuleerde mij tot degelijke verwerking van het verzamelde materiaal. Vóór zijn suggesties en zijn aanwijzingen zeg ik hem hartelijk dank.
     Vanuit de bibliotheek van de Theologische Universiteit is mij veel hulp geboden. Van de adviezen van de heren B. Meijer, conservator, en drs. G. Harmannij, bibliotheek-medewerker, heb ik dankbaar gebruik gemaakt.
     De heren K.A.W. Stutterheim te Hattem en A. Baum te Kampen waren bereid de Duitse vertaling van de samenvatting te verzorgen.
     De kosten ter voorbereiding en uitgave van de dissertatie werden grotendeels gedragen door de Stichting „Afbouw”, waarvoor ik zeer erkentelijk ben.

     Samen met mijn vrouw en kinderen dank ik onze God die gezondheid en kracht gaf het werk te voltooien.

Kampen, maart 1990.                                                            F. van der Pol

|pag. 488|

_______________↑_______________

Curriculum vitae

Frank van der Pol werd op 15 augustus 1950 geboren te Rotterdam.
Hij legde op 15 juni 1971 het onderwijzers-examen af aan ’De Driestar’ te Gouda. Aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht deed hij op 7 oktober 1974 propaedeutisch examen, waarna hij werd ingeschreven aan de Theologische Hogeschool van De Gereformeerde Kerken in Nederland, Broederweg 15 te Kampen. Zijn doctoraal examen legde hij af op 28 maart 1980; het hoofdvak was Kerkgeschiedenis.
Op 4 januari 1981 deed hij zijn intrede als predikant in de Gereformeerde Kerk te Kralingse Veer-Krimpen a/d IJssel. Van 20 januari 1985 tot 20 mei 1988 was hij als predikant werkzaam in de Gereformeerde Kerk te Hattem. De generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden in 1987 te Spakenburg-Noord, benoemde hem per 1 september 1988 tot universitair docent aan de Theologische Universiteit van die kerken. Hij geeft onderwijs in de kerkgeschiedenis van de Oude Kerk, de Middeleeuwen en de Reformatietijd, sinds 1 september 1989 ook in de Symboliek.
 
– Pol, F. van der (1990). De reformatie te Kampen in de zestiende eeuw. (Proefschrift Theologische Universiteit Kampen (Broederweg), Kampen). Kampen: Kok.

Category(s): Kampen

Comments are closed.