Groenman, Sjoerd

Prof. Dr. Sjoerd Groenman (Roosendaal, 28 november 1913 – Bilthoven, 14 februari 2000), studie sociografie Universiteit van Amsterdam (-1937), redacteur Winschoter Courant, Buitengewoon hoogleraar sociologie Universiteit Utrecht (1948-1960), Buitengewoon hoogleraar Theorie en methodiek van het sociaal onderzoek Universiteit Utrecht (1957-1963), Bijzonder Hoogleraar Methodiek en techniek van het sociale onderzoek Universiteit Amsterdam (1952-1954), Buitengewoon Hoogleraar 1 [1. Leidse hoogleraren vanaf 1575] sociologie Universiteit Leiden (1956-1960), Hoogleraar Westerse sociologie Universiteit Utrecht (1960-1979), Rector Magnificus te Utrecht (1971-1976), Emeritus 1 mei 1979, Buitengewoon hoogleraar Sociologie van het bouwen en wonen Universiteit Utrecht (1979-1981), Zn. van Berend Groenman (1880-1917), werkmeester Staatsspoor en Anna Margaretha Joustra (1888-1977), onderwijzeres. Gehuwd op 16 september 1939 te Velsen met Lucie Limborgh Meijer (Apeldoorn, 14 september 1915 – Bilthoven, 19 juni 2010) Dr. van Louis Samuel Limborgh Meijer (1887-1960), directeur geneeskundige dienst en Sientje Wartena (1888-1977).
 

 • Promoveerde op 16 december 1947 bij Prof. Dr. H.N. ter Veen aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift “Staphorst; sociografie van een gesloten gemeenschap”.
 • In 1977 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit van Florida.

Over Sjoerd Groenman:

 
Werken van Sjoerd Groenman:

 • Groenman, Sj. (1942). Rapport inzake enkele sociaal-economische vraagstukken in de gemeente Denekamp, inzonderheid in het gelijknamige dorp. Zwolle: Economisch Technologisch Instituut Overijssel.
 • Groenman, Sj. (1944). Enkele opmerkingen over de toekomstige bevolkingsgrootte van den Noordoostpolder. Mens & Maatschappij, 20 (5), 284-288.
 • Groenman, Sj. (1947). Staphorst; sociografie van een gesloten gemeenschap. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam). Meppel: Stevert & Zoon.
 • Groenman, Sj. (1947). Hengelo (O.), van dorp tot stad. Mens & Maatschappij, 22 (4), 205-228.
 • Groenman, Sj. (1948). Kanttekeningen bij de voortgang van het sociale onderzoek in Nederland.3 [3. Inaugurale rede R.U. Utrecht.] Meppel: Stenvert.
 • Groenman, Sj. (1948). De geschiedschrijving van de Zuiderzeewerken uit de lucht. In Prof. Ir. J.H.G. Schepers (Red.). Het spiedend oog der luchtcamera. 170 luchtfoto’s met toelichtende tekst. (pp. 71-77). Leiden: E.J. Brill.
 • Groenman, Sj. & Schreuder, K. (1949). Sociografie van Ommen.4 [4. Rapport, samengesteld in opdracht van de Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande. Serie: Sociografieën van plattelandsgemeenten, 6.] ’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf.
 • Blaauboer, A. & Groenman, Sj. (1952). De provinciale en gemeentelijke indeling der Zuiderzeepolders. Mens & Maatschappij, 27 (1), 33-64.
 • Groenman, Sj. (1953). Kolonisatie op nieuw land.5 [5. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij.] Assen: Van Gorcum.
 • Groenman, Sj. (1960). Een evaluatie van de planmatigheid in de Noordoostpolder. Mens & Maatschappij, 35 (3), 185-194.
 • Groenman, Sj. (1961). Methoden der sociografie. Een inleiding tot de praktijk van het sociologisch onderzoek. (4e druk). Assen: Van Gorcum.
 • Groenman, Sj. (1962). Delta, poort van Europa. Amersfoort: A. Roelofs van Goor.
 • Groenman, Sj. (1965). Land uit zee; de indijking, de drooglegging, de nieuwe samenleving. Amersfoort: A. Roelofs van Goor.
 • Groenman, Sj. (1976). Varianten van bestuurlijk proza.6 [6. Rede ter gelegenheid van de 340ste Dies natalis der Rijksuniversiteit te Utrecht op 26 maart 1976 in de Domkerk uitgesproken.]
 • Groenman, Sj. (1977). Sociaal gedrag en omgeving: Een inleiding tot de sociologie.7 [7. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij, 68.] (3e druk). Assen: Van Gorcum
 • Groenman, Sj. (1977). Bedrijfsleven en cultuur.8 [8. Rede, uitgesproken op 6 mei 1977 ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Kamer van koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreken.] Utrecht: Kamer van koophandel.
 • Groenman, Sj. & Vonhoff, H.J.L. (1978). Respublica libraria.9 [9. Twee voordrachten gehouden op 24 januari 1978 ter gelegenheid van het officiële afscheid van dr. D. Grosheide als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Utrecht.] Utrecht: Universiteitsbibliotheek.
 • Groenman, Sj. (1979). Ieders tijd gaat een tijdje mee.10 [10. Afscheidsrede als hoogleraar sociologie R.U. Utrecht.] Assen: Van Gorcum.
 • Groenman, Sj. & Leiker, Sj.P. (1981). Onder ons gezegd en gezwegen: bespiegelingen van vrijmetselaren over mens en wereld.11 [11. Bloemlezing van artikelen, gepubliceerd in Algemeen Maçonniek Tijdschrift.] Bussum: Het Wereldvenster.
 • Groenman, Sj. []. Vrijmetselarij in Twente: 50 jaren logearbeid in Hengelo Hengelo: Loge `De Troffel’.
 • Groenman, Sj. (1984). Met vallen en opstaan. De vrijmetselaarsloge “Le Prejuge van Vaincu” te Deventer, 1784-1984. Deventer: Ankh. Hermes B.V.
 • Hul, R.M. van ’t (mei, 2020). Bibliografie van Prof. Dr. Sjoerd Groenman (Roosendaal, 28 november 1913 – Bilthoven, 14 februari 2000)
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.