Moerman, Hendrik Jacob

Hendrik Jacob Moerman (Uchelen 14 September 1882 – Oegstgeest 24 Sept. 1954), lid Vereniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis, leraar aardrijkskunde en geschiedenis Gemeentelijk Lyceum Kampen (1915-1942 ?),. Zn. van Johannes Jacobus Jentjes Moerman (Breda, 1847 – Apeldoorn, 1930), schoolhoofd, hoofdonderwijzer en Carolina Witteveen (Deventer, 1861 – Apeldoorn, 1937). Gehuwd op 31 oktober 1911 te Scheemda met Meintje Arendina Maria Veersema (Eexta, 30 november 1890 – Oestgeest, 8 september 1956),Lid Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs Kampen (-1929/30). dr. van Anko Veersema, onderwijzer en Annegina Hekman.
 

Over Hendrik Jacob Moerman:
 
Werken van Hendrik Jacob Moerman:
 
– Moerman, H.J. (1918). De IJsselmonden. Tijdschrift van het KNAG 1 [1. KNAG = Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap], XXXV, 311-343.
– Moerman, H.J. (1920). Bijdragen tot de economische geschiedenis van Kampen in de Middeleeuwen. Economisch-Historisch Jaarboek, VI, 168-214.
– Moerman, H.J. (1921). Oostfriesland. Tijdschrift van het KNAG, XXXIII, ?.
– Moerman, H.J. (1924). Seylsteen en Kompas. Tijdschrift van het KNAG, XLI, 497-523.
– Moerman, H.J. & Reijers, A.J. (1925). Schokland. Tijdschrift van het KNAG, XLII, 151-189.
– Moerman, H.J. (1926). Schiermonnikoog. De Levende Natuur, 30 (9), 267-277.
– Moerman, H.J. (1927). Uit de geschiedenis van de Zuiderzee. Versl. en Meded. VORG, 44, 1-22.
– Moerman, H.J. (1929). De Kamper wijnkelder. Kamper Almank, 1929, 149-158.
– Moerman, H.J. (1930). Oostnederlandsche Plaatsnamen. Nomina Geographica Neerlandica, VII, 1-49.
– Moerman, H.J. (1930). Uit oude rekeningen. Kamper Almank, 1930, 150-158.
– Moerman, H.J. & Geesink, J. (1931). Schets der geschiedenis van Overijssel sedert 1580. In Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.J. ter Kuile & R. Schuiling (Reds.), Overijssel (pp. 560-590). Deventer: Kluwer.
– Moerman, H.J. (1931). Noordwest-Overijssel. In Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.J. ter Kuile & R. Schuiling (Reds.), Overijssel (pp. 704-745). Deventer: Kluwer.
– Moerman, H.J. (1931). Schokland. In Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.J. ter Kuile & R. Schuiling (Reds.), Overijssel (pp. 888-990.). Deventer: Kluwer.
– Moerman, H.J. (1931). Seylsteen en Kompas. Tijdschrift van het KNAG, XLVIII, 200-221.
– Moerman, H.J. (1934). Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen. Kamper Almank, 1934, 119-123.
– Moerman, H.J. (1934). In memoriam Mr. G. A. J. van Engelen van der Veen. Versl. en Meded. VORG, 50, 1-6.
– Moerman, H.J. (1937). De Kamper Munt. Kamper Almank, 1937-’38, 116-124.
– Moerman, H.J. (1938). De bewoners van Noordwest-Overijssel. In P.J. Meertens & Anne de Vries (Reds.). De Nederlandse Volkskarakters (pp. 92-104). Kampen: J.H. Kok.
– Werff, S. van der, Moerman, H.J., e.a. (1938). Schiermonnikoog: Het eiland der Grijze Monniken. Delfzijl: Drukkerij Rapida.
– Beekman, A.A. & Moerman, H.J. (1938). Nederlandsche Aardrijkskundige namen. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
– Moerman, H.J. (1939). Uit de geschiedenis van Kampen. Versl. en Meded. VORG, 55, 129-172.
– Moerman, H.J. (1939). De Latijnse school. Kamper Almank, 1939-’40, 135-145.
– Moerman, H.J. (1945). Plaatsnamen op -ink in het Oosten van Nederland. Tijdschrift van het KNAG, LXII, ?.
– Moerman, H.J. (1946). Kampen en de IJssel. Kamper Almank, 1946-’47, 112-123.
– Moerman, H.J. (1947). In Memoriam Mr. J.H.P. Ennema. Versl. en Meded. VORG, 62, 1-5.
– Moerman, H.J. (1947). De Rozengaarder Marke. Versl. en Meded. VORG, 62, 37-72.
– Moerman, H.J. (1947). Rondom Schokland. Tijdschrift van het KNAG, LXIV, 710-715.
– Moerman, H.J. (1948). Het graafschap in Hameland. Tijdschrift van het KNAG, LXV, 40-43.
– Moerman, H.J. (1948). Salland’s bevolking in de vijftiende eeuw. Versl. en Meded. VORG, 63, 23-53.
– Bergh, L.Ph. van den; Beekman, A.A. & Moerman, H.J. (1949). Handboek der Middelnederlandse Geographie. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
– Moerman, H.J. (1948). Bij een paar schetsen. Kamper Almank, 1948-’49, 107-110.
– Moerman, H.J. (1949). Het Saksenvraagstuk. Versl. en Meded. VORG, 64, p. 25-54.
– Moerman, H.J. (1949) Onderschrift bij G.J. Kruishoop – Gezicht op de kerk van Wilsum. In G.J. Lugard Jr., W.H. Dingeldein & H. Korteling (Reds.). Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie, 1949 2 [2. 3e jaargang.] (pp. 100). Zwolle: Uitgeverij van De Erven J.J. Tijl.
– Moerman, H.J. (1949) Overijsselse romantische schilders. In G.J. Lugard Jr., W.H. Dingeldein & H. Korteling (Reds.). Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie, 1949 (pp. 107-116). Zwolle: Uitgeverij van De Erven J.J. Tijl.
– Moerman, H.J. (1949). Het klooster te Oosterholt. Kamper Almank, 1949-’50, p. 103-109.
– Moerman, H.J. (1949). Onze veldnamen. Driemaandelijkse Bladen. Nieuwe serie, 1, 73-83.
– Moerman, H.J. (1950). Uit de oude „Boerschap. Driemaandelijkse Bladen. Nieuwe serie, 2, 1-8.
– Moerman, H.J. (1950). Oostnederlandse persoonsnamen: De Vechtstreek in Overijssel (± 1400-1429).3 [3. Anthroponymica, No. 3. Uitgegeven door het Instituut voor Naamkunde te Leuven.]. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
– Moerman, H.J. (1950). Twee oude woorden. Driemaandelijkse Bladen. Nieuwe serie, 2, 62-65.
– Moerman, H.J. (1950). Oude gebouwen in Kampen. Kamper Almank, 1950-’51, p. 148-173.
– Moerman, H.J. (1950). Enige gegevens betreffende de handel van Kampen in de Middeleeuwen. Versl. en Meded. VORG, 65, p. 33-60.
– Moerman, H.J. (1951). Geld en crediet te Kampen in de 14e en 15e eeuw. Versl. en Meded. VORG, 66, p. 105-131.
– Moerman, H.J. (1951). De plaatsnamen in Nederland” (Toponymie).4 [4. Hoofdstuk VI] In G.J.A. Mulder (Red.). Handboek der geographie van Nederland: Deel II: Biogeografie- Plantensociologie- Anthropologie Ned. Volk- Occupatie landschap en nederzettingen – Plaatsnamen- Dialecten- Demografie. (pp. 305-318). Zwolle: Erven Tijl.
– Moerman, H.J. (1951). Streupersweer. Driemaandelijkse Bladen. Nieuwe serie, 3, 25-30.
– Moerman, H.J. (1953). Tien woorden. Driemaandelijkse Bladen. Nieuwe serie, 5, 35-40, 93-96.
– Moerman, H.J. (1953). De geschiedenis van Kampen. Kamper Almank, 1953-’54, p. 156-193.
– Moerman, H.J. (1954). De geschiedenis van Kampen (vervolg). Kamper Almank, 1954-’55, p. 151-173.
– Moerman, H.J. (1955). Het Zwolse burgerboek. Mededelingen van de vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, 31, 7-16.
– Moerman, H.J. (1955). Een contract van 1371. Driemaandelijkse Bladen. Nieuwe serie, 7, 106-107.
– Moerman, H.J. (1956). Nederlandse Plaatsnamen; Een Overzicht. Leiden: E.J. Brill 5 [5. Uitgegeven met steun van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.)].

 
– Hul, R.M. van ’t. (mei, 2020). Bibliografie van Hendrik Jacob Moerman (Uchelen, 14 September 1882 – Oegstgeest, 24 Sept. 1954)

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.