Charitas 1872

INHOUD.
Bladz.
Voorbericht IV.
Algemeene Christelijke Feestdagen. — Israëlietische Feestdagen. — Jaartellingen en Tijdkringen. — De Zondagsletter IX.
Eclipsen. — Opmerkingen X.
Kalender XI.
Verjaardagen van het Koninklijk Huis XVII.
Bestuur van het Gr∴ O∴ der Nederlanden, onderhoorige Koloniën en Landen XVIII.
Naamlijst der regelmatig werkende Loges, benevens die harer Voorz∴ MM∴ en Secrett∴ XIX.
Redactie van het Jaarboekje Charitas XXVI.
Staat en Verslag van de L∴ »Le Profond Silence,” in het O∴ van Kampen XXVII.
Staat en Verslag van de L∴ »Le Préjugé Vaincu,” in het O∴ van Deventer XXXII.
Staat en Verslag van de L∴ »Fides Mutua,” in het O∴ van Zwolle XLIV.
Eenige bijdragen tot de geschiedenis der Vrijmetselarij, door B∴ M. de Sitter XLIX.
MENGELWERK.
Verslag van de inwijding der Mac∴ Sociëteit∴ Moed en Volharding, te Assen 1
Feestviering der Mac∴ Soc∴ Fraternité, te Almelo 21
De Godsdienst van den Vrijmetselaar, door B∴ G.J. Dozy 27
_______________↓_______________


|pag. VI|
Bladz.
De Vrijmetselaars te Parijs. Een zang des tijds, door B∴ H. Maronier 32
De trapsgewijze vooruitgang der menschelijke beschaving, en de middelen, die daartoe het meest hebben bijgedragen, door B∴ de S 35
St. Jan, door B∴ M. Oppenheimer 62
Het 3X3 van den Passer, door B∴ A.F. Sifflé 68
De Oefenschool van ’t Leven, door B∴ H. Maronier 73
Geleidelijke hervorming wenschelijk, door B∴ J.M. Waterman 79
St. Jan de Dooper, en zijn feest, door B∴ C.H. Hein 93
Twee Tafelstukjes (gevolgd en eigen), door B∴ S.H. ten Cate 99
Vrijmetselarij, door B∴ F. van Ketwich 104
Nog iets uit de Mac∴ nalatenschap van wijlen B∴ H.J. Hein 116
J.B. Brand Eschauzier, door B∴ J.H.P. Ennema 120
Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.