Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1837. Tweede Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1836.

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1837. Tweede Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1836.

 

INHOUD

Jaartellingen en Feestdagen.
Zons- en Maanverduisteringen.
Kalender.
Verjaardagen van het Koninklijk geslacht.

Aan de verzamelaars en uitgevers van gewestelijke jaarboekjes of almanakken.
De Hunnenborg in Volte.
Radboud Herman Schele.
Levenswijze onzer voorvaderen.
Een brief aan den keizer van China van zijnen verklikker te Deventer.
Geschiedkundige herinneringen van Giethoorn.
Munt van Hasselt.
Weefschool te Goor, door J.H. Halbertsma.
De stins Voorst.
Denkbeelden over de opkomst van bevolking en nijverheid ten platten lande in Overijssel.
Het huis Almelo.
Maria en Ursel van Beckum. (1544.).
Lijkdicht op W.J.G. Bentinck.
Op de beeldtenis van Wolter ten Kate.
De wind.
De rijp.
Aan….
Roos en doorn.
Leed van ’nen olden bèddelman. Nao L. Uhland.
Fier.
De witte wiven.
Toen. Nu. Dan.
Rosa. Aan de meisjes.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.