Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Negende Deel, 1888

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, Archivaris van Overijssel, en Mr. Nanninga Uiterdijk, Archivaris van Kampen.

INHOUD

De pondtollen te Kampen, 1439.
– Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het onderwijs in Overijssel.
– XVI. Het Zwolsche schoolwezen.
– Geerlig Grijpmoed.
– Rechtsgeleerde adviezen over een geval van noodweer, 1651.
– Anthonius van der Graft, apotheker te Kampen, 1570.
– Iets over het Zwolsche Stadregt.
– Acten van vrijlating van keurmedigheid in de 14e eeuw.
– Een geuzenlied.
– Bouwstoffen voor eene handels-geschiedenis van Overijssel. II.
– III. Graanprijzen.
– Aantekeningen betreffende het brievenvervoer te Kampen.
– Het rechtzetten der Buiten- en Boventorens te Kampen.
– Eenige oude spreuken.
– Brieven van Franciscus Martinus.
– De graveurs Adriaan en Albert Halewech.
– Kaart van Drenthe door Cornelis Pynacker, 1639.
– Pastoor van Heemse.
– Geslachtkundige aanteekeningen. Von Bönninghausen.
– Aanteekeningen betreffende de geschiedenis van den polder van Dronthen.
– Geslachtkundige aanteekeningen. Familie Wicherlinck.
– Doop door vroedvrouwen.
– Georgius Sollingius, predikant te Delden.
– Winhoff’s landtrecht van Auerissel.
– Rutgerus Bramcampius, pastor te Rijssen, en de predikanten aldaar.
Kamper schepen tegen de Turken gevraagd, 1538.
– Geslachtkundige aanteekeningen. Ledeboer.
– De oudste predikanten van Vollenhove.
– Oldemark, Paaslo, IJsselham.
– Genealogische kritiek.
– De goede naam der Zwolsche school.
– Verbetering.

Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.