Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Negende Deel, 1888

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, Archivaris van Overijssel, en Mr. Nanninga Uiterdijk, Archivaris van Kampen.

INHOUD

- De pondtollen te Kampen, 1439.
- Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het onderwijs in Overijssel.
- XVI. Het Zwolsche schoolwezen.
- Geerlig Grijpmoed.
- Rechtsgeleerde adviezen over een geval van noodweer, 1651.
- Anthonius van der Graft, apotheker te Kampen, 1570.
- Iets over het Zwolsche Stadregt.
- Acten van vrijlating van keurmedigheid in de 14e eeuw.
- Een geuzenlied.
- Bouwstoffen voor eene handels-geschiedenis van Overijssel. II.
- III. Graanprijzen.
- Aantekeningen betreffende het brievenvervoer te Kampen.
- Het rechtzetten der Buiten- en Boventorens te Kampen.
- Eenige oude spreuken.
- Brieven van Franciscus Martinus.
- De graveurs Adriaan en Albert Halewech.
- Kaart van Drenthe door Cornelis Pynacker, 1639.
- Pastoor van Heemse.
- Geslachtkundige aanteekeningen. Von Bönninghausen.
- Aanteekeningen betreffende de geschiedenis van den polder van Dronthen.
- Geslachtkundige aanteekeningen. Familie Wicherlinck.
- Doop door vroedvrouwen.
- Georgius Sollingius, predikant te Delden.
- Winhoff’s landtrecht van Auerissel.
- Rutgerus Bramcampius, pastor te Rijssen, en de predikanten aldaar.
- Kamper schepen tegen de Turken gevraagd, 1538.
- Geslachtkundige aanteekeningen. Ledeboer.
- De oudste predikanten van Vollenhove.
- Oldemark, Paaslo, IJsselham.
- Genealogische kritiek.
- De goede naam der Zwolsche school.
- Verbetering.

Category(s): Overijssel
Tags:

Comments are closed.