De kerk in de Kop

De kerk in de Kop

Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel

 
 

Ten geleide 9
E.G.E. van der Wall De vaderlandse kerk en het vaderlandse verleden. De Socratische oorlog over voorrechten en verdraagzaamheid, ca. 1769-ca. 1780 11
F.D. Zeiler Verdwenen kerken rond de IJssel-Vechtdelta 33
I. Wormgoor Onze Lieve Vrouwe Kapel, de tweede kerk van Zwolle 47
F. van der Pol De middeleeuwse mens en zijn gebedscultuur. Kanttekeningen bij een getijdenboek van de zusters van Sint Agnes te Kampen 69
P. Datema George Westendorp, een zestiende- eeuwse (kerk)historicus uit Vollenhove 91
J. ter Steege Willem Lanius te Steenwijk (1580-1582), een pionier 113
J. Odding Onder de kerktorens van Steenwijk en Blokzijl 121
G.T. Hartong Omzwervingen van een oud handschrift uit het Windesheimer klooster 141
J.G.J. van Booma De vestiging en eerste uitbouw van de hervormde gemeente Windesheim 155
J.C. Streng ‘Tot maintain van de souvereiniteit en het hoge gezagh van d’overigheit’. De regenten en de gereformeerde kerk te Zwolle tijdens het ancien régime 175
J. Erdtsieck Een heersende kerk werd niet meer geduld. Een proces van 200 jaar in Zwolle (met medewerking van J.L. Admiraal) 195
Roel Bosch Schortinghuis in Overijssel. Het verbod op Het innige Christendom, 1740-1750 217
Iet Erdtsieck Het eerste decennium van het opperrabbinaat van Samuel Hirsch. Een strijd tussen ‘liberalen’ en ‘bevindelijken’ in joods Overijssel (1902-1914) 247
Personalia van auteurs en redactie 259

 
– Abels, P.H.A.M., Admiraal, J.L., Vis, G.N.M. &Wormgoor, I. (Reds.) (1995). De kerk in de kop: Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. Delft: Eburon.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.