Tag Archives: Windesheim

Het Huis te Windesheim

_______________↓_______________ |pag. 4| HET HUIS TE WINDESHEIM.      WINDESHEIM ! Een naam die in de beschavingsgeschiedenis van ons vaderland met gouden letteren staat geschreven. Want hoe nietig het zoo geheeten dorpje moge geweest zijn en nóg is, het klooster van dien … Lees verder

Posted in Windesheim Tagged ,

Twee tot nog toe onbekende conventen der kloostervereeniging van Windesheim

TWEE TOT NOG TOE ONBEKENDE CONVENTEN DER KLOOSTERVEREENIGING VAN WINDESHEIM. _______      De parochie van den h. Michael te Zwolle bezit een merkwaardig chartularium, afkomstig uit het voormalig regulierenklooster aldaar, genaamd het Bethlehems klooster; merkwaardig niet slechts, omdat het eene niet … Lees verder

Posted in Windesheim Tagged ,

Het klooster en de klooster-vereeniging van Windesheim

|pag. 392| DERDE TAFEREEL. _______ HET KLOOSTER EN DE KLOOSTER-VEREENIGING VAN WINDESHEIM. _______      In of omstreeks het jaar 1377 reisden drie mannen van Deventer naar Brussel. De eene, die tevens tot gids diende, was een vrome leek zonder geleerdheid; de … Lees verder

Posted in Windesheim Tagged , ,

Vervalschte oorkonden over het klooster te Windesheim

VERVALSCHTE OORKONDEN over het klooster te Windesheim. _______      In het vorige deel van ons Archief (XXVI: 322 v.v.) publiceerde ik een oorkonde van bisschop Floris van Wevelinkhoven, ten jare 1387, waarbij de stichting van het klooster der Reguliere Kanunniken te … Lees verder

Posted in Windesheim Tagged , ,

Bisschoppelijke Goedkeuring der stichting van het klooster te Windesheim

|pag. 322| BISSCHOPPELIJKE GOEDKEURING DER STICHTING VAN HET KLOOSTER TE WINDESHEIM. 1387, na October 16.      Bisschop Floris van Wevelinckhoven keurt goed de stichting van het klooster der Reguliere Kanunniken te Windesheim, schrijft daaraan regelen voor en verleent het voorrechten.      Cum … Lees verder

Posted in Windesheim Tagged