Tag Archives: stadsrechten

Deventers oudste stadrecht (1448)

DEVENTERS OUDSTE STADRECHT. (1448). _______       Door wrijving van gedachten komt de waarheid aan het licht. Geen beter gelegenheid daartoe dan een kring als de onze, uitsluitend met het oog op wetenschappelijke waarheid in Overijsels recht en geschiedenis gevormd, door mannen … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

De Zwolsche Stadbrief van 1230

|pag. 28| DE ZWOLSCHE STADBRIEF VAN 1230. ________      Onder de belangrijkste Overijsselsche oorkonden mag de brief gerangschikt worden, waarbij aan Zwolle stadregt gegeven is. Deventer (en waarschijnlijk ook Kampen en Wilsum) waren reeds vroeger dan Zwolle tot stad verheven, maar … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Bijdrage aangaande de stadsregten van Delden

|pag. 1| BIJDRAGE AANGAANDE DE STADREGTEN VAN DELDEN.      Weinig of niets is ons bekend van hetgeen voor Overijsselsch regt en geschiedenis gewigtig nog in de archieven van Twenthe mag schuilen. Dat er veel, zeer veel merkwaardigs althans geweest is, leeren … Lees verder

Posted in Delden Tagged ,

Iets omtrent het Stadregt van Hasselt

|pag. 100| IETS OMTRENT HET STADREGT VAN HASSELT. _________        Hasselt heeft stadregt erlangd bij Brief van Hendrik van Vianden, Bisschop van Utrecht, in den Jare 1252.      De Bisschop verklaart daarbij, dat hij zijne lieve burgeren in Hasselt alsulcke vrijheid, … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Verslag omtrent de oude stadregten van Zwolle

VERSLAG OMTRENT DE OUDE STADREGTEN VAN ZWOLLE.        In de Vergadering van den 14 Julij 1858 werd door het Bestuur aan de belangstelling der Leden opgedragen het onderzoek omtrent de trapsgewijze ontwikkeling van de stadregten der onderscheidene steden van dit … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,