Tag Archives: schilder

Een merkwaardige vondst

Een merkwaardige vondst.) (Nadruk verboden).      Eenigen tijd geleden hoorde ik, dat de familie Sachse alhier in het bezit was van een oud schilderstuk, dat reeds sedert langen tijd tusschen allerlei andere zaken bij hen op den zolder had gelegen. Ik … Lees verder

Posted in Deventer, Enschede Tagged ,

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan J.C. Streng In het Provinciaal Overijssels Museum is van 10 november tot en met 13 januari 1991 een tentoonstelling te zien met werken van de … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De schilder Bernard Vollenhove

[pag. 276] DE SCHILDER BERNARD VOLLENHOVE. (Medegedeeld door den Heer Mr. J. NANNINGA UITTERDIJK, Archivaris van Kampen).      MEN beweert dat er een zekere HERMAN VAN VOLLENHOVE zou hebben bestaan, een kunstschilder, te Kampen geboren, die in den aanvang der 17e … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Een verdienstelijk, doch vergeten Kampenaar. J. J. Fels, schilder en schrijver

[pag. 131] Een verdienstelijk, vergeten Kampenaar. J.J. FELS, SCHILDER EN SCHRIJVER. ════      Het Kampen van de eerste helft der 19e eeuw was een stadje waar, zooals dat in zoovele provincieplaatsen dier dagen het geval was, het leven der burgerij zich … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,

Een en ander over Hendrik Avercamp

[195]   EEN EN ANDER OVER HENDRIK AVERCAMP, DEN STOMME VAN KAMPEN, EN ZIJNE WERKEN. _______________ (Medegedeeld door den Heer Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen).   ONDER de beroemde mannen die Kampen heeft opgeleverd, en hun aantal is … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,