Tag Archives: J. J. Fels

Oud-Kampen aan den IJsselkant

_______________↓_______________ |pag. 172| OUD-KAMPEN AAN DEN IJSSELKANT.      WIJ staan omstreeks 1800 bij de brug aan de IJsselkade te Kampen. De ,,à jour’’ bewerkte spits van den Nieuwen toren en die van het geestige schepentorentje, welke boven het fraai laat-Gothische Raadhuis … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Een verdienstelijk, doch vergeten Kampenaar. J. J. Fels, schilder en schrijver

[pag. 131] Een verdienstelijk, vergeten Kampenaar. J.J. FELS, SCHILDER EN SCHRIJVER. ════      Het Kampen van de eerste helft der 19e eeuw was een stadje waar, zooals dat in zoovele provincieplaatsen dier dagen het geval was, het leven der burgerij zich … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,