Tag Archives: hendrik avercamp

De Avercamps en hun betekenis voor de topografische kennis over Kampen

|pag. 6| omzien geschiedenis De Avercamps en hun betekenis voor de topografische kennis over Kampen Vele kunstenaars hebben het IJsselfront van Kampen in de loop der eeuwen in al zijn gedaanten op velerlei wijzen weergegeven. Voor wie zich bezig houdt … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Hendrik Averkamp

|pag. 270| HENDRIK AVERKAMP. _______  (Medegedeeld door den Heer Dr. J. Van Vloten, te Haarlem).      Ter aanvulling der belangrijke mededeelingen door Mr. NANNINGA UITTERDIJK, omtrent wijlen onzen kunstvaardigen geboorte- en woonstadgenoot, in een vorig nommer van dit Archief geplaatst, kan … Lees verder

Posted in Kampen, Overijssel Tagged

Een en ander over Hendrik Avercamp

[195]   EEN EN ANDER OVER HENDRIK AVERCAMP, DEN STOMME VAN KAMPEN, EN ZIJNE WERKEN. _______________ (Medegedeeld door den Heer Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen).   ONDER de beroemde mannen die Kampen heeft opgeleverd, en hun aantal is … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,