Tag Archives: Rhijnvis Feith

Het Gedenkteeken voor Mr. Rhijnvis Feith

_____↓_____ |pag. 97| Het Gedenkteeken voor Mr. Rhijnvis Feith.      Er bestaat misschien geen gedenkteeken in ons vaderland, welks oprigting onzen landgenooten zoo zeer tot eer verstrekt, als dat, waarvan wij u hier eene getrouwe afbeelding leveren. De grafnaald van Feith, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Een ‘mennistenstreek’ van H.A. Doyer

|pag. 43| Een ‘mennistenstreek’ van H.A. Doyer In de jaren 1824 en 1825 verschenen twaalf van de in totaal uit vijftien delen bestaande Dicht- en prozaïsche werken van mr Rhijnvis Feith bij de Rotterdamse uitgever Johannes Immerzeel Jr. De delen … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,