Tag Archives: predikant

Een vergeten Deventersche professor

EEN VERGETEN DEVENTERSCHE PROFESSOR, _______      Toen de hoogleeraar P. Bosscha, in het door hem uitgegeven gedenkschrift van de viering van het Tweede Eeuwfeest van het Athenaeum Illustre te Deventer op den 16den Februari 1830, zijn historische nasporingen opnam aangaande de … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Nicolaas de la Planque, predikant te Kampen 1619-1634

NICOLAAS DE LA PLANCQUE Predikant te Kampen 1619—1634, door E.D.J. DE JONH Jr. te Kampen. ________      Het jaar 1580 was voor de Gereformeerde Kerk van Kampen van groote beteekenis. In dit jaar toch was deze jeugdige gemeente ontheven van den … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Caspar Holstech de eerste predikant van de Gereformeerde Kerk van Kampen

Caspar Holstech, de eerste predikant van de Gereformeerde Kerk van Kampen.      In de XVIe eeuw, toen de Hervorming hier te lande hoe langer hoe meer aanhangers won, werden ook vele Roomsche priesters afvallig van hun geloof en omhelsden de nieuwe … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Naamlijst der Luthersche Predikanten te Kampen

NAAMLIJST DER LUTHERSCHE PREDIKANTEN TE KAMPEN.   1646-1661. Justus Brawe van Osnabrück, intrede te Kampen 13 December 1646; vertrokken April 1661. De magistraat verbiedt te prediken en openbare vergaderingen te houden. 6 April 1662 voor den magistraat de opening der … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Een Waalsch Predikant te Kampen

EEN WAALSCH PREDIKANT TE KAMPEN AD INTERIM IN 1673. _______ Afschrift uit: Acta. Classis Campensis, 1653~1678. Archief Broederkerk te Kampen. Classis Extraordinaria tot Campen den 7 April 1673. § 2.      Ondertussen zijn voor d’ vergaderinge ingestaen twe Fransche officieren van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,