Tag Archives: Johan van den Kornput

De belegering van Steenwijk in 1580 en 1581

_____↓_____ |pag. 145| De belegering van Steenwijk in 1580 en 1581.      Trouw pal te staan op zijnen post, als alles om ons heen ons daartoe aanmoedigt, is loffelijk en prijzenswaardig; maar groot mag men den man noemen, die omringd door … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

Twee bladzijden uit de Kroniek van Steenwijk

TWEE BLADZIJDEN UIT DE KRONIEK VANSTEENWIJK. Door ANASTASIUS. _______      Er is menige kleine stad in ons vaderland, die de aandacht van het tegenwoordige geslacht verdient, hetzij door merkwaardige voorvallen, die gewigtig waren in de staatkundige en oorlogs-bedrijven van vroeger dagen, … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged ,