Tag Archives: Heilige Geesthuis

Armenzorg in de Middeleeuwen

Armenzorg in de Middeleeuwen. door J. Tuit. Vele stukjes van de puzzel der middeleeuwen ontbreken nog en over de stukjes, die wel gevonden zijn, redetwisten historici omtrent de plaats op de voorstelling. Omdat men in het verleden angst had of … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

Vermeende ontwijding van de kerk van het H. Geestgasthuis te Kampen 1570

[pag. 49] VERMEENDE ONTWIJDING VAN DE KERK VAN HET H. GEESTGASTRUIS TE KAMPEN. 1570.      Aan het Heiligen-geestgasthuis te Kampen was van ouds een kerk verbonden, waarin dienst werd gedaan.      Wanneer die kerk gesticht werd is met juistheid niet te bepalen. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Het H. Geest of Buiten-Proveniershuis

HET H. GEEST OF BUITEN-PROVENIERSHUIS.      Onder de velerlei inrichtingen die in de middeleeuwen in het leven werden geroepen tot leniging van armoede, en die aan dien dikwijls al te hard veroordeelden tijd, ook in dat opzicht een liefelijk karakter bijzetten, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,