Tag Archives: Geert Grote

Geert Grote: Als bekeerling en reformist geplaatst in het kader van zijn tijd

C.C. de Bruin Geert Grote († 20 augustus 1384) Als bekeerling en reformistgeplaatst in het kader van zijn tijd Toespraak, op 18 augustus 1984 gehouden in de Lebuïnuskerk te Deventer,ter gelegenheid van het zesde eeuwgetij van Grote’s sterfdag. Zeer gewaardeerde … Lees verder

Posted in Deventer Tagged

Geert Groote en de broeders en zusters van het gemeene leven

TWEEDE TAFEREEL. _______ GEERT GROOTE EN DE BROEDERS EN ZUSTERS VAN HET GEMEENE LEVEN.      Omstreeks het jaar 1375 reisde in ons vaderland een prediker rond, die destijds duizenden van zich deed spreken, en wiens naam in eere is gebleven tot … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Uit Overijssel’s Verleden. IV. (Slot) Iets aangaande Geert (de) Groote.

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. IV. (Slot) Iets aangaande Geert (de) Groote.      Op S. Matthaeus avond (20 Sept.) 1374 zien we ,,Mr. Gherijt die Groete Canonic in onzer Vrouwen Kercke toe Aken” in persoon verschijnen voor Rigter en Schepenen van Deventer, tot … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Uit Overijssel’s Verleden. IV. Iets aangaande Geert (de) Groote.

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. IV. Iets aangaande Geert (de) Groote.      Het is zeker geen gewaagde stelling te beweren, dat van een man van zoo groote beteekenis als Geert de Groote, elke levensbijzonderheid de aandacht verdient, welke maar eenigermate strekken kan, om … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

De doodshoofden van Geert Groote en Florens Radewijnsz.

DE DOODSHOOFDEN VAN GEERT GROOTE EN FLORENS RADEWIJNSZ.      Den 1en Oct. 1855 werden uit Xanten naar Deventer overgebracht de overblijfselen van Geert Groote en Florens Radewijnsz., den stichter en eersten opvolger van de Broederschap van het Gemeene Leven. De eerste … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , ,