Tag Archives: Doopsgezinde kerk

Aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Doopsgezinden te Kampen

[pag. 78] AANTEEKENINGEN BETREFFENDE DE GE- SCHIEDENIS DER DOOPSGEZINDEN TE KAMPEN. _______      Te Kampen waren de Doopsgezinden, oorspronkelijk meest uit gevluchte Vlamingen bestaande, in het laatst der 16e eeuw reeds zóó talrijk, dat Schepenen en Raad den 6en December 1584 … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De Doopsgezinde Kerk

DE DOOPSGEZINDE KERK.      Waarschijnlijk tegen ’t laatst der 15e eeuw, werd op den Broederweg een nonnenklooster gesticht, genaamd het St. Anna’s klooster, behoorende aan de Cellezusters van de St. Augustinusorde, ook naar hare kleeding, zwarte zusters genoemd. Zeer weinig is … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,