Tag Archives: Menno Simons

Aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Doopsgezinden te Kampen

[pag. 78] AANTEEKENINGEN BETREFFENDE DE GE- SCHIEDENIS DER DOOPSGEZINDEN TE KAMPEN. _______      Te Kampen waren de Doopsgezinden, oorspronkelijk meest uit gevluchte Vlamingen bestaande, in het laatst der 16e eeuw reeds zóó talrijk, dat Schepenen en Raad den 6en December 1584 … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Terechtstelling van eenige Melchiorieten te Kampen

[pag. 57] TERECHTSTELLING VAN EENIGE MEL- CHIORIETEN TE KAMPEN. _______      Onder de voorstanders van den doop op belijdenis (Melchiorieten, naar hun leeraar MELCHIOR HOFFMAN geheeten, schoon zij zelven zich ’t liefst Bondgenooten noemden), werd te midden der hevigste vervolging plotseling, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,