Tag Archives: Camper

Kamper Koek

KAMPER KOEK. ______ De Kamper koek had vroeger even als die van hare zusterstad Deventer, zekere vermaardheid, die hij in den loop der tijden echter schijnt verloren te hebben. Uit het midden der 15e eeuw is volgende verordening voorhanden, waarbij … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

COPIA van een Missive Camper Schellingh

COPIA van een MISSIVE door de Stadt van Campen aen Haer Hoogh Mogende gheschreven over ’t geëmaneerde Placcaet, raeckende het decrieren ende billonneren van den Camper Schellingh, gemuntet in den jare 1675.   Hoogh Mogende Heeren, WY hebben ontfangen U … Lees verder

Tagged , ,