Tag Archives: Schellingh

COPIA van een Missive Camper Schellingh

COPIA van een MISSIVE door de Stadt van Campen aen Haer Hoogh Mogende gheschreven over ’t geëmaneerde Placcaet, raeckende het decrieren ende billonneren van den Camper Schellingh, gemuntet in den jare 1675.   Hoogh Mogende Heeren, WY hebben ontfangen U … Lees verder

Tagged , ,