Tag Archives: boeken censuur

Boeken-Censuur te Deventer I.

BOEKEN-CENSUUR TE DEVENTER. _______ I.      „Die excellente conste van boucken te prentene” zooals de boekdrukkunst in een plakkaat van Karel V omschreven wordt, was al vroeg na hare ontwikkeling, een voorwerp van aanhoudende zorg, eerst der kerkelijke, daarna der wereldlijke … Lees verder

Posted in Deventer Tagged

Boeken-Censuur te Deventer

BOEKEN-CENSUUR TE DEVENTER. _____ II.      Na de verwoesting van het nieuwe Jeruzalem, alias Munster, waren de Wederdoopers overal heen verspreid en van hunne leiders beroofd. Een paar jaar vroeger, in 1533, had de bekende David Joris, zich in Friesland bij … Lees verder

Posted in Deventer Tagged