Tag Archives: boekdrukker

Vervolging van boekdrukkers te Kampen wegens het drukken van fameuse libellen en geuzenliederen, 1566-67

Bron gebruikte scans: → VERVOLGING VAN BOEKDRUKKERS TE KAMPEN WEGENS HET DRUKKEN VAN FAMEUSE LIBELLEN EN GEUZENLIEDEREN, 1566—67. DOOR Mr. J. NANNINGA UITTERDIJK. _________      Vrijheid van drukpers is niet altoos in ons vaderland aanwezig geweest, integendeel, het is een voorrecht … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Een Kamper Boekdrukker van 1524

EEN KAMPER BOEKDRUKKER VAN 1524.   Dat Johan Everts in 1524 reeds boekdrukker te Kampen was, (Ledeboer heeft 1526), blijkt uit de volgende sententie genomen uit het Liber Sententiarum op ’t Kamper archief. 1524 xvi Aprilis.   Johan Evertss Prenter. ,,De … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Albert Lieffertsz, Boekdrukker te Kampen

  [pag. 287] ALBERT LIEFFERTSZ, BOEKDRUKKER TE KAMPEN. ___________ Toen ik in de eerste aflevering van dezen jaargang van dit tijdschrift eene korte geschiedenis van het St. Lucasgilde te Kampen mededeelde, gaf ik te kennen dat ik omtrent den boekdrukker … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Een Scandinavische Boekdrukker en Handelaar te Kampen

EEN SCANDINAVISCHE BOEKDRUKKER EN -HANDELAAR TE KAMPEN. SEVERIN GRÖN, LATER GROEN, 1670-1714. DOOR C. J. WELCKER. _______      In de verzameling Volksboeken uit de nalatenschap van den heer Dr. G. Boekenoogen, thans eigendom van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,