Tag Archives: 18e eeuw

Uit Enschede in het midden der 18e eeuw

UIT ENSCHEDE IN HET MIDDEN DER 18e EEUW. DOOR J. J. VAN DEINSE. _______      Het bier was in vroegere jaren de voornaamste volksdrank in deze streken. En dat bier werd niet alleen gebrouwen in de steden, doch ook op het … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

EEUW-ZANG op de afloop der achtiende eeuw

EEUW-ZANG OP DEN AFLOOP der ACHTTIENDE EEUW Uitgesproken te CAMPEN, den 12 January 1801. DOOR HENR. WEYTINGH, RECTOR DER LATYNSCHE SCHOLEN ALDAAR, Te CAMPEN By de Erven Æ VALCKENIER, [pag. 3] Zo vliedt de tyd onwederroep’lyk henen! Zo rollen dagen, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,