Tag Archives: Enschede

De St.-Jakobskerk te Enschede

|pag. 19| DE ST.-JAKOBSKERK TE ENSCHEDE. Medegedeeld door den heer H. J. VAN DEN BRINK, architekt te Driebergen. MET DRIE PLATEN. PL. I, II en III. _______      Nadat, bij den brand, die den 7 Mei 1862 de stad Enschedé grootendeels … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

Uit het land van katoen en heide

UIT HET LAND VAN KATOEN EN HEIDE OUDHEIDKUNDIGE EN FOLKLORISTISCHE SCHETSEN UIT TWENTE DOOR J.J. VAN DEINSE TWEEDE VERMEERDERDE DRUK UITGAVE: FIRMA M.J. VAN DER LOEFF ENSCHEDE 1925 Bladz. Motto IV Opdracht V Voorwoord VI Voorwoord VIII Paschen in Twente … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

De Hessenweg

De Hessenweg. Er staat weder eene historische merkwaardigheid op het punt van te verdwijnen. Gelukkig geldt het hier geen verlies. Het laatste stuk van den zoogenaamden Hessenweg, dat nog dezen naam draagt, zal aan den openbaren dienst worden onttrokken en … Lees verder

Posted in Enschede Tagged , ,

Uit Enschede in het midden der 18e eeuw

UIT ENSCHEDE IN HET MIDDEN DER 18e EEUW. DOOR J. J. VAN DEINSE. _______      Het bier was in vroegere jaren de voornaamste volksdrank in deze streken. En dat bier werd niet alleen gebrouwen in de steden, doch ook op het … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

Een nederzetting uit de vroege ijzertijd en middeleeuwse ontginningsgreppels te Enschede

Een nederzetting uit de vroege IJzertijd en middeleeuwse ontginningsgreppels te Enschede A. D. Verlinde Inleiding Het opgravingsterrein de Elferink-es ligt aan de westrand van Enschede, „ingeklemd” tussen de Keyserstraat in het noorden en de Zweringhoekweg/Vermeerstraat in het zuiden. De es … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

Enschede van 1595 tot 1622.

ENSCHEDE VAN 1595 TOT 1622. _______      Zooals bekend is, liggen tusschen deze jaren die van het twaalfjarig bestand en het is om eenig licht te laten vallen op de Staatkundige positie van Enschede gedurende die jaren, dat ik dit tijdvak … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

Enschede, zijne verwoesting en toekomst

Nr. 24 Nederlands Magazijn |pag. 185| ENSCHEDE, ZIJNE VERWOESTING EN TOEKOMST.door P. H. Witkamp. 1. Een schoone, maar droevige lentedag voor Enschede.      Nooit aanschouwde de Nederlander binnen de grenzen van zijn geboortegrond eene heerlijker lente dan waarin we ons nog … Lees verder

Posted in Enschede Tagged , ,