Tag Archives: campen

Kloosterleven te Campen 1371

|pag. 187| KLOOSTERLEVEN TE CAMPEN 1371. _______      ,,Int Jaer ons heren dusent driehondert Een ende tsouentich dies anderen daeghs na santghanghe hebben Scepen ende Raet in Campen mit der ghemeente ouerdraghen Jnt ijerste dat ghiene vrouwe naeme zullen ghaen in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

EEUW-ZANG op de afloop der achtiende eeuw

EEUW-ZANG OP DEN AFLOOP der ACHTTIENDE EEUW Uitgesproken te CAMPEN, den 12 January 1801. DOOR HENR. WEYTINGH, RECTOR DER LATYNSCHE SCHOLEN ALDAAR, Te CAMPEN By de Erven Æ VALCKENIER, [pag. 3] Zo vliedt de tyd onwederroep’lyk henen! Zo rollen dagen, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,