Tag Archives: 1813

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14. DOOR H. VAN DALFSEN. _______      Op den 12en April van het jaar 1811 waren ten stadhuize te Steenwijk samengekomen de leden van de magistraat met derzelver secretaris, mitsgaders de burger-gecommitteerden; voorts de … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

Kampen in 1813

Kampen in 1813. DOOR J. DORRÉ. ____      Kampen’s eeuwenoude ringmuur met zijne rondeelen en torens werd sinds het einde der 16e eeuw allengs vervangen door aarden wallen met bastions bij de stadspoorten. Toen koning Lodewijk Napoleon er den 17en Maart … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813 (vierde deel)

Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813. Uitgegeven onder het patronaat der commissie voor geschied- en oudheidkunde van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde onder leiding van G.J.W. Koolemans Beijnen Gep. Luitenant-Generaal Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets … Lees verder

Posted in Gedenkboeken Tagged