Handopening

Handopening was de toestemming van de overheid die onder de oude Dordtse kerkorde (tot 1816) nodig was voor het effectueren van het beroepingswerk. Als er een vacature ontstond, besloot de kerkenraad om tot beroeping van een nieuwe predikant over te gaan. Maar omdat daar ook financiële gevolgen aan vast zaten die door de plaatselijke overheid voor haar rekening werden genomen, moest de magistraat de start van een nieuwe beroepingsprocedure fiatteren. Uit de hand die geopend werd, kwam dus de financiering.

Comments are closed.