redres

redres (spelling 1858) = beterschap, goedmaking, herstel, herziening, verbetering, zuivering (b.v. van fouten en gebreken in een zaak of organisatie)

Comments are closed.