bursarius

Bursarius = beursstudent, beurzenmaker, kassier, leerbewerker, ontvanger, tassenmaker, zadelmaker.

Comments are closed.