gardiaan

Een gardiaan (van het Italiaanse woord voor wachter: guardiano) is een kloosteroverste bij de minderbroeders Franciscanen of Kapucijnen. Deze term benadrukt de zorg die een franciscaner overste voor zijn broeders moet hebben. Franciscus van Assisi, de stichter van de minderbroeders, benadrukte dat een gardiaan niet als een overste boven zijn medebroeders moest staan, maar eerder moet handelen als een vader die voor zijn kinderen zorgt.

De aanspreekvorm voor een gardiaan is “Wel- of Zeereerwaarde Pater”. bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gardiaan

Comments are closed.