custodie

Custodie is een kerkelijke term die verwijst naar een bepaalde bestuurseenheid binnen de Orde der Minderbroeders.

Custodia betekent letterlijk ‘bewaarplaats’. In kerkelijke termen betekent ‘custodie’ een bestuurseenheid binnen de drie Ordes der Minderbroeders (franciscanen, conventuelen, kapucijnen), waar een custos aan het hoofd staat. Bron: https://www.kro.nl/katholiek/abc/custodie

Comments are closed.