Thesaurier

Thesaurier = penningmeester, rentmeester van de staat, schatbewaarder, Schatmeester.

Comments are closed.