Vries, Thomas Joseph (Thom) de

Drs. Thomas Joseph (Thom) de Vries (Zwolle 10 februari 1904 1 [1. Wie Was Wie ] – Zwolle 30 mei 1975 2 [2. Nederlandsch Archievenblad, 1975, p. 94.]), gemeente-archivaris van Zwolle, zn. van Dirk Petrus de Vries (1869 3 [3. Wie Was Wie ] – 1950 4 [4. Wie Was Wie ]), winkelier en Dorothea Maria Johanna Wentholt (1874 5 [5. Wie Was Wie ] – 1952 6 [6. Wie Was Wie ]).

Thom. in het archief te Zwolle. Met dank aan Prof. dr. ing. D.J. de Vries

Thom. in het archief te Zwolle.
Met dank aan Prof. dr. ing. D.J. de Vries

Over Drs. Thomas Joseph (Thom) de Vries:

– Gouw, J.L. van der (1975). In Memoriam Thom. de Vries Nederlandsch Archievenblad, 79 (4), 416-419.

Werken van Drs. Thomas Joseph (Thom) de Vries:

 • Vries, Th.J. de (?). De anabaptisten: inleiding: memorie inzake Marcus XVI, 16. [Zwolle]: [z.n.]
 • Vries, Th.J. de (?). Librije en voormalig Dominicanerklooster.7 [7. Omslagtitel: De Librye Zwolle.] Zwolle: Gemeentesecretarie afd. Welzijnszaken.
 • Vries, Th.J. de (1941). Gedenkboek van de Sint Michaels-Parochie te Zwolle eertijds Statie onder den Bogen bij haar 300-jarig bestaan. 1641 – 1941. Zwolle: Firma J.H.M. Waanders.
 • Vries, Th.J. de (1943). Neercassel’s dood. Waeyer’s laatste levensjaren. Een Carton tot de geschiedenis van het Aartspriesterschap van Salland. Versln. en Medn. VORG, 59, 51-84.
 • Vries, Th.J. de (1943). Inzake pand Nieuwstraat 55. [S.l.]: [s.n.]
 • Vries, Th.J. de (1945). Gildenwoelingen en interdict te Zwolle 1413-1416: Een bijdrage tot de kennis van het Anticlericalisme in de middeleeuwen. Versln. en Medn. VORG., 60, 54-90.
 • Vries, Th.J. de (1946). Gildenwoelingen en interdict te Zwolle 1413-1416 (aanvullingen en verbeteringen). Versln. en Medn. VORG., 61, 126-130.
 • Vries, Th.J. de & Meulemeester, P.J.A.J. (1948). Pro memoria. Een likkepot om het geheugen te versterken. Versl. en Meded., 63, 182-187.
 • Vries, Th.J. de (1946). De stille straat: Meditatie over meesters en boeken in een Zwols papierpakhuis. Zwolle: W.E. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1947). Collaborateurs 1672. Zwolle: W.E. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1947). Historische verklaring van de straatnamen der gemeente Zwolle. Zwolle: Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1948). Geschiedkundig overzicht van de 50-jarige regeringsperiode van H.M. Koningin Wilhelmina voor het personeel van de diverse onderwijsinstellingen te Zwolle. Zwolle: Gemeente Zwolle.
 • Vries, Th.J. de (1948). Vigilate et orate: Het burgemeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle. Zwolle: N.V. Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink.
Thom achter het Schnitgerorgel in de Grote Kerk te Zwolle. Met dank aan Prof. dr. ing. D.J. de Vries

Thom achter het Schnitgerorgel in de
Grote Kerk te Zwolle.
Met dank aan Prof. dr. ing. D.J. de Vries

 • Vries, Th.J. de (1949). Duutsche sermoenen: Door Magister Joan Cele, rector der Zwolse school gehouden tot zijn clercken, 1380-1415.8 [8. Bloemlezing met inleiding. genomen uit hs. 1 van Serie II van het oud-archief der gemeente Zwolle.] Zwolle: Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1950). De O.L. Vrouwenkerk te Zwolle: geschiedkundig overzicht van de oorsprong der Kapel, de bouw van de Kruiskerk en de lotgevallen van de toren. [Zwolle]: [s.n]
 • Vries, Th.J. de (1950). Politie ende iustitie. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1950). Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1951). Vive Swol.9 [9. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de ALMA SCHOLA SVOLLANA.] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1952). Zwollae Montratio: Zijnde een Historische Gids van Zwolle 10 [10. zijnde een historische gids van Zwolle aan de laatste vereerders van Clio die een meer dan oppervlakkige kennismaking met deze oude stad op prijs stellen ter gelegenheid van het jaar 1953.] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1953). Panta Rhei: De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestagen stroom. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1954). Geschiedenis van Zwolle 1: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie. Zwolle: Erven J.J. Tijl.
 • Vries, Th.J. de (1953). Doopboek Koestraat-kerk Zwolle.11 [11. Register op de Doopboeken van de voormalige Koestraat-kerk.] [Zwolle]: [s.n.]
 • Vries, Th.J. de (1953). Catalogus Baptizatorum; continens nomina eorum omnium qui in statione zwollana vulgo in speculo ab anno 1693 a pastoribus susequentibus, videlicet Joanne Daniels et Jacobo Helter.12 [12. Extratitel: Doopboek Spiegelkerk Zwolle.] [Zwolle]: [s.n.]
 • Vries, Th.J. de (1954). Catalogus Baptizatorum; continens nomina eorum omnium qui in statione zwollana vulgo “sub arcu” (Onder den Boogen) ab anno dni 1691.13 [13. Doopboek Boogenkerk Zwolle.] [Zwolle]: [s.n.]
 • Vries, Th.J. de (1954). Nec Lusisse Pudet: sed non incidere ludum.14 [14. Het spelelement in de stedelijke samenleving, van Horatius via de middeleeuwen naar de televisie. Een carton van Thom. J. de Vries.] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1955). Catalogus Baptizatorum; continens nomina eorum omnium qui in statione stegiana vulgo in vico cornu (Hoornsteegje) ab anno dni 1695.15 [15. Extratitel: Doopboek Steegjeskerk Zwolle. Samenvatting: I. Nomina patronimica. II. Catalogus Baptizatorum. III. Inunctorum et mortuorum series.] Zwolle: [z.n.]
 • Vries, Th.J. de (1956). Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus: maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd.16 [16. Een korte verhandeling over het bouwwezen tot lering en vermaak ter gelegenheid van de jaarwisseling 1956.] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Louwen, J. & Vries, Th.J. de (1958). Het begon met twee koetsjes… : Herdenkingsalbum ter gelegenheid van de viering van het 150-jarig bestaan van Heerkens Schaepman & Co’s fabrieken N.V. Zwolle: Tijl.
 • Vries, Th.J. de (1956). Speculum superstitionis.17 [17. dat is Spiegel van het bijgeloof, waarin men weerkaatst ziet welke onheilvolle gevolgen in vroeger eeuwen het bijgeloof aan een overdreven macht van de duivel heeft gehad anno 1956 ter gelegenheid van de jaarwisseling uiteengezet door Thom J. de Vries met vermelding van vrolijke spokerijen.] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1957). Mercator Sapiens: Zorgen en waken zijn heren-zaken.18 [18. Enige losse gedachten over handel en wandel, van Horatius tot het heden.] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de & Smit, prof.dr. W.A.P. (Red.) (1958). Overijsselse portretten. Jubileumbundel uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis op maandag 14 juli 1958. Zwolle: Erven J.J. Tijl.
 • Vries, Th.J. de (1958). Rotat Omnia Fatum: Noodlot’s rad draait alles rond.19 [19. Een essay in draaiende trant vertonende Nootlot’s wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.] Zwolle: W.E. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1959). Zwolle Gids en Kroniek. Historische gids voor Zwolle’s binnenstad, ten dienste van allen die een meer dan oppervlakkige kennismaking met deze oude stad op prijs stellen. (2e druk). Zwolle: Gemeentebestuur.
 • Vries, Th.J. de (1959). Habent sua fata libelli: Dat beduidt Boeken hebben hun eigen lotgevallen.20 [20. Een devoot en profijtelijk tractaat op de woorden van Terentianus Maurus, zeer vlijtig tesaamgeschreven ter gelegenheid van de jaarwisseling 1959-1960 door Thom.J. de Vries handelende over de inventie van het schrift, de prenterye en illustratie en van de clercken die hieraan hebben medegewerkt.] Zwolle: W.E. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1960). Transissalania illustrata: Achter de IJssel begint het land. Zwolle: N.V. Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1961). Geschiedenis van Zwolle 2: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940. Zwolle: Erven J.J. Tijl.
 • Vries, Th.J. de (1961). Marktwezen en het wezen van de markt. In Propaganda-brochure ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der organisatie. (pp. 23-32) ’s-Gravenhage: Centrale Vereniging voor de Markt-Straat-en Rivierhandel.
 • Vries, Th.J. de (1961). Angst: Dierbare vijandin. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1962). Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae Est: Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid.21 [21. Een epigram van het orakel van Delft. Toepasselijk op de Duivel van Delft. En op andere voorvallen. Aangeboden Anno 1962 als kerstgeschenk aan allen die meer geloven in het boek, dan in radio of televisie.] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1963). Hora Ruit, Tempus Fluit: Het uur snelt heen, De tijd vliedt weg.22 [22. Men weet dat de Tijd nimmer terugkomt en dat hij onbetaalbaar is dus wordt hij gemeten in seconden, minuten en uren in 1964 doch de wens gezond te blijven en voorspoed in zaken te hebben wordt slechts vervuld door te handelen op het juiste moment, DUS: BLIJF BIJ DE TIJD!] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1964). Permitte divis cetera.23 [23. Zijnde een critisch tractaat waarin de lezers zomede de eerzame lezeressen devotelijk worden vermaand om in het jaar 1965 het geluk eens te willen zoeken op de wijze der ouden bij de heren Q.H. Flaccus & pater Desiderius Erasmus zomede bij de onbekende Criticus uit Leeuwarden en het overige aan de goden te willen overlaten. Sta vast gefriseerde krullebolletjes!] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1965). Festina Lente: Haast u langsaam!24 [24. Een woord van de kerkvader Augustinus, U kartografisch aangeprezen, met het oog op hen die anno 1965 in fauteuils zittend liefst praten over atoom-wetenschap zomede interplanetaire tochten en graag geloven dat alles tegenwoordig zo snel gaat —+-+-+-+-+-+— Dat dit niet waar is, leert U de archivarus Thom.J. de Vries.] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1966). Rijmen van J.C. Pruimers. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Pijman, G.J. & Vries, Th.J. de (1967). G.J. PIJMAN: De geschiedenis van een singulier personage…25 [25. De geschiedenis van een singulier personage hier een tussenloper genoemd die eigenlijk vergeten moest zijn doch die ter gelegenheid der jaarwisseling 1967 – 1968 weer ten leven is gewekt om nog wat hilariteit te brengen in een dor seizoen waarin velen om verandering schreeuwen, maar waarin desalniettemin alles – PROSIT! – liever bij ’t oude blijft.] Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1968). Scholoum 1969.26 [26. Te Zwolle is een plan ontstaan de situatie rondom de voormalige Broerenkerk te gaan saneren en restaureren in de Librye is in 1757 de tweede nu openbare Synagoge ingewijd door de Joodse buurlui die toen reeds lang als oude Zwollenaren golden. Voordat men het vergeet, is hun dit tot een monument gezet.] Zwolle: N.V. Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Vries, Th.J. de (1969). Vive Valeque.27 [27. Kaleidoskoop van het oude en niet-zo-oude Zwolle samengesteld uit gegevens van drs. Thom.J. de Vries en vele anderen.] Zwolle: N.V. Uitgeversmij. W.E.J. Tjeenk Willink.

 

 

 
_____________
– Hul, R.M. van ’t. (juli, 2016) Bibliografie van Drs. Thomas Joseph (Thom) de Vries (Zwolle 10 februari 1904 – Zwolle 30 mei 1975).

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.