Dingeldein, Willem Hendrik

Willem Hendrik Dingeldein
(Denekamp 18 augustus 18941 [1. HCO ] – Oldenzaal 8 januari 19532 [2. Wie Was Wie ]), toegelaten na examen (Oldenzaal, 10 maart 1909) tot de 1e klasse der Rijksnormaallessen.3 [3. Twentsch Nieuws (1909, 11 maart). Tubantia], slaagde 12 november te Deventer voor het examen vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek.4 [4. Twentsch Nieuws (1912, 13 november). Tubantia], slaagde op 7 mei 1913 te Zutphen voor het onderwijzers-examen.5 [5. Twentsch Nieuws (1913, 8 Mei). Tubantia], onderwijzer te Noord Deurningen (1914 6 [6. In de raadsvergadering van 12 maart met algemene stemmen benoemd als onderwijzer te Noord-Deurningen. Twentsch Nieuws (1914, 13 maart). Tubantia] – 1917 7 [7. De raad verleende eervol ontslag als onderwijzer aan de school te Noord-Deurninge, ingaande 6 aug. 1917. Twentsch Nieuws (1917, 4 augustus). Twentsch dagblad Tubantia], onderwijzer te Denekamp (1917 8 [8. In de raadsvergadering van 29 Juli 1917, benoemd tot onderwijzer aan de Dorpsschool. Twentsch Nieuws (1917, 30 juli). Twentsch dagblad Tubantia] -), schoolhoofd openbare lagere school Denekamp (1923-1945), heemkundig publicist, president-kerkvoogd Nederlands Hevormde Gemeente te Denekamp, bestuurslid “Oudheidkamer Twente” (1932-).9 [9. Vereeniging “Oudheidkamer Twente”. De Algemeene Vergadering. (1932, 15 april) Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant] Benoemd bij koninklijk besluit tot ridder in de Orde van Oranje Nassau (04-1949). zn. van Jan Adolf Dingeldein (1861-193910 [10. Wie Was Wie ]), kuiper en Derkjen Arnolda Poppink (1868-194311 [11. Wie Was Wie ])
TwentseWelle/Oudheidkamer Twente

Willem Hendrik Dingeldein
© TwentseWelle/Oudheidkamer Twente

Over Willem Hendrik Dingeldein:
 
– Kuile Sr., G.J. ter (1953) In memoriam Willem Hendrik Dingeldein. VORG, 68, 1-6.
– Hijszeler, C.C.W.J. (1953) Willem H. Dingeldein: Enkele persoonlijke herinneringen. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1954 12 [12. 8e jaargang.] (pp. 7-8) Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
– Legtenberg, J.M. (1953) In Memoriam: Aan W.H. Dingeldein. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1954 13 [13. 8e jaargang.] (pp. 118) Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
– Borgman, J.H., Wynia, S. (Eindred.). (1988) Uit het leven en werk van W.H. Dingeldein. Enschede/Denekamp: Van der Loeff B.V./Stichting Heemkunde.
– Wynia, S. (1989) Meester W.H. Dingeldein, herinneringen van een oud-leerling. In P. Venema & G. Vaanholt (Reds.), Jaarboek Twente 1989, 28 (pp. 33-40). Oldenzaal: Stichting Jaarboek voor Twente
– Meinden, prof. dr. A. van der (1996) Dingeldein: bewaarn, begriepn en vedan goan. Jaarboek Twente, 35, 111-117.

Beeld gemaakt door Maria Helena (Marie) Eitink in 1988 van W.H. Dingeldein, onderwijzer. Beeld staat op de hoek Van der Heijdenstraat / Wiptoen te Denekamp

Werken van Willem Hendrik Dingeldein:
 
– Dingeldein, W.H. (1931, 14 februari). Iets uit de geschiedenis van Denekamp. Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant., p. 4-5.
– Dingeldein, W.H. (1931) Koppien en Koppken. VORG, 48, 37-61.
– Döhmann, Karl Georg & Dingeldein, W.H. (1934) Singraven: De geschiedenis van een Twentsche havezate. [Brussel etc.]: Libraireie Nationale d’art et d’historie.
– Dingeldein, W.H. (1936) Het roomsch-katholieke kerkhuis te Denekamp. VORG, 52, 71-94.
– Dingeldein, W.H. (1936) De verdeeling der kerkelijke goederen te Denekamp in 1810. VORG, 52, 95-101.
– Dingeldein, W.H. (1936, 25 juni) Denekamp onder het Burgemeesterschap van Mr. Johannes Theunis Roessingh Udink, 1830-1839. I. Twentsch Dagblad Tubantia, p. 2.
– Dingeldein, W.H. (1936, 27 juni) Denekamp onder het Burgemeesterschap van Mr. Johannes Theunis Roessingh Udink, 1830-1839. II. Twentsch Dagblad Tubantia, p. 4.
– Dingeldein, W.H. (1936, 30 juni) Denekamp onder het Burgemeesterschap van Mr. Johannes Theunis Roessingh Udink, 1830-1839. III. Twentsch Dagblad Tubantia, p. 3.
– Dingeldein, W.H. (1936, 1 juli) Denekamp onder het Burgemeesterschap van Mr. Johannes Theunis Roessingh Udink, 1830-1839. IV. Twentsch Dagblad Tubantia, p. 3.
– Dingeldein, W.H. (1936, 2 juli) Denekamp onder het Burgemeesterschap van Mr. Johannes Theunis Roessingh Udink, 1830-1839 (slot.) Twentsch Dagblad Tubantia, p. 3.
– Dingeldein, W.H. (1938, 15 december) Rondom een kerkorgel. Het instrument der Ned. Herv. Kerk te Denekamp. Twentsch Dagblad Tubantia, p. 1.
– Dingeldein, W.H. (1939) Iets over de school te Denekamp in de 17e en 18e eeuw. VORG, 55, 109-128.
– Dingeldein, W.H. (1939, 4 october) Voor tweehonderd jaar OOK mond- en klauwzeer. Hoe de ziekte destijds o.a. heerste in Twente, het Munsterland en Bentheim. Twentsch Dagblad Tubantia, p. 1-2.
– Dingeldein, W.H. (1940) Uit het dagboek van Joan Georg Dröghoorn te Ootmarsum, 1790-1793 VORG, 56, 95-147.
– Dingeldein, W.H. (1940, 12 november) Denekamp en Ootmarsum vereenigd? Hoe deze gemeenten ontstonden. Twentsch Dagblad Tubantia, p. 1.
– Dingeldein, W.H. (1942) Het stelsel van hoorigheid onder het huis Ootmarsum. VORG, 58, 77-122.
– Dingeldein, W.H. (1943) Over eenige goederen van het huis Ootmarsum I VORG, 59, 17-50.
– Dingeldein, W.H. (1945) Hendrik Carel Lazonder en het onderwijs te Denekamp in de negentiende eeuw. VORG, 60, 145-167.
– Dingeldein, W.H. (1946) Korte biografie van Cato Elderink. In G.J. Lugard Jr., W.H. Dingeldein & H. Korteling (Reds.). Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie, 1947 14 [14. 1e jaargang.] (pp. 12). Zwolle: Uitgeverij van De Erven J.J. Tijl.
– Dingeldein, W.H. (1946) Herinneringen. In G.J. Lugard Jr., W.H. Dingeldein & H. Korteling (Reds.). Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie, 1947 15 [15. 1e jaargang.] (pp. 96-102). Zwolle: Uitgeverij van De Erven J.J. Tijl.
– Dingeldein, W.H. (1947) Het ,,Losse Hoes’’ Groot Bavel: Uit de geschiedenis van een Twentsch erf (2e geheel omgewerkte druk). Enschede: Rijksmuseum Twente
– Dingeldein, W.H. (1947) De klokken van Denekamp en de klokgieter Wolter Westerhues: Tevens een bijdrage tot de kennis der klokken uit de late middeleeuwen en de lotgevallen der klokken in de tweede wereldoorlog, in ’t bijzonder die van Denekamp.16 [16. Overijsselse studiën; nr. 2.] Zwolle: Erven J.J. Tijl.
– Dingeldein, W.H. (1947) Ter gedachtenis aan J.J. van Deinse 1867-1947. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1948 17 [17. 2e jaargang.] (pp. 16-23) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
– Dingeldein, W.H. (1947) Mededeelingen over het geslacht Boningerhof. VORG, 62, 72-117.
– Dingeldein, W.H. (1947) Een Latijnsch scholier in de achttiende eeuw. VORG, 62, 118-137.
– Dingeldein, W.H. (1948) Over eenige goederen van het huis Ootmarsum II VORG, 63, 93-122.
– Dingeldein, W.H. (1949) Het huis te Breklenkamp. In G.J. Lugard Jr., W.H. Dingeldein & H. Korteling (Reds.). Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie, 1949 (derde jaargang) (pp. 20-31). Zwolle: N.V. De Erven J.J. Tijl.
– Dingeldein, W.H. (1949) De hoven van de marke Noord-Deurningen VORG, 64, 72-120.
– Dingeldein, W.H. (1950) Over eenige goederen van het huis Ootmarsum III 65 VORG, 65, 169-195.
– Dingeldein, W.H. (1950) Het land van de Dinkel: De schoonheid van Noordoost-Twente (2e herz. en uitgebr. druk) Meppel: Roelofs van Goor.
– Dingeldein, W.H. (1951) Acht eeuwen Stift Weerselo: 1150-1950. [S.l. : s.n.]
– Dingeldein, W.H. (1951) Spreekwoorden en zegswijzen uit Denekamp en naaste omgeving. Driemaandelijksche bladen, 3, 30-32.
– Dingeldein, W.H. (1951) De goederen van het stift Weerselo VORG, 66, 141-182.
– Dingeldein, W.H. (1952) Het stift Weerselo Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 6, 82-90.
– Dingeldein, W.H. (1952) Hoog en laag in boerderij- en veldnamen. Driemaandelijksche bladen, 4, 39-44.
– Dingeldein, W.H. (1953) Uit het land van katoen en heide: Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente (3e. verm. druk) Enschede: Van der Loeff.
– Dingeldein, W.H., & Kuile Jr., G.J. ter. (1953) Overijsselse bibliografie 1949-1951. VORG, 68, 107-159.
– Dingeldein, W.H. & Hulshoff, A.L. (1959) De eindphase van het huis Ootmarsum VORG, 74, 71-87.


  • Hul, R.M. van ’t. (januari, 2016) Bibliografie van Willem Hendrik Dingeldein (Denekamp 18 augustus 1894 – Oldenzaal 8 januari 1953)
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.