Oudendijk, Hendrikus Matheus Leonardus

Hendrikus Matheus Leonardus Oudendijk (Zwolle 2 februari 1830 1 [1. Wie Was Wie ] – Kampen 15 april 1918 2 [2. idem ]), wijnhandelaar, wethouder te Kampen, bestuurslid sociëteit “de Hereeniging” (1881-?) 3 [3. Archieven.nl ], zn. van Pieter Oudendijk (1784-1835), Kapitein der Infanterie, Luitenant Kolonel, en Jacoba Angelus Smits. Gehuwd 1 4 [4. Wie Was Wie ] te Kampen op 21 oktober 1863 met Johanna Susanna Sibilla Witsenborg (Breda 25 mei 1831 – Kampen 17 januari 1892), dr. van Michael Witsenborg (1786-1852), 1e kapitein, Kolonel, Generaal Majoor, Vestingbouwkundige, en Johanna Susanna Sibilla Hagenberg (1793-1866). Gehuwd 2 5 [5. idem ] te Kampen op 3 oktober 1893 met Aafje Johanna Offerhaus (Idaard 21 november 1846 – Kampen 1 juni 1924), dr. van Henricus Offerhaus (1811-1898), Nederlands Hervormd predikant te Makkinga, Elsloo en Langedijke, en Sara Wilhelmina Chatlotta de Chalmot (1807-1848).

Werken van Hendrikus Matheus Leonardus Oudendijk:

– Oudendijk, H.M.L. (1876). Besluit van de gemeenteraad van Kampen over opslaggeld voor grootburgersRaadsvoorstel betreffende het bestaan der stadsweiden – met memorie van toelichting Kampen.
– Noordtzij, M., Jong, S.T., de & Oudendijk, H.M.L. (1887). Rapport der commissie in zake verbetering van den tegenwoordigen staat der pachters van stads-erven in het belang der gemeente Kampen: Laurens van Hulst.
– Hasselt, J. van, Dussen, F.O. van der & Oudendijk, H.M.L. (1887). Prae-advies van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het rapport der commissie inzake verbetering van den tegenwoordigen staat der pachters van stads-erven in het belang der gemeente en het daartegen aangevoerde in de raadsverg. van 25 oktober j.l. door het lid der commissie, den heer Oudendijk en twee voorstellen van Van der Dussen en Van Hasselt Kampen: Laurens van Hulst.
– Kanis, H., Vidal de St. Germain, K. de, Jong, S.T. de & Oudendijk, H.M.L (1886). Memorie van toelichting, behoorende bij de concept-voorwaarden van verhuring voor het boeren-erf no. 67, ontworpen door de daartoe benoemde raads-commissie Kampen: Laurens van Hulst.
– Oudendijk, H.M.L. (1909). Geschiedenis van de gestichtenkwestie te Kampen 1876-1909. Zwolle: De Erven J.J. Tijl.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.