Ende Godts daden niet vergeten.

Ende Godts daden niet vergeten. Enkele momenten uit de eeuwenlange geschiedenis
van het kerkelijk leven te Hasselt en N.O. – Overijssel. Ds. L.J. Joosse. Uitgeverij J. BOERSMA BV-ENSCHEDE. Omslag en lay-out: Gert Fris Illustratie omslag: Gezicht op de Stadt Hasselt over ’t swart water, A.D. 1559. ISBN: 9070058480.

INHOUD

Voorwoord.
Hoofdstuk 1. De situatie voor de reformatie.
Hoofdstuk 2. Verandering door reformatie.
Hoofdstuk 3. Behoud van reformatie door afscheiding en doleantie.
Hoofdstuk 4. Reformatie maakt vrij.
Bijlage I, II, III en VI.
Geraadpleegde literatuur.

Category(s): Hasselt, Kerken
Tags: ,

Comments are closed.