Boektitel begint met G

________________________________________________________________________

Geschiedkundige herinneringen aangaade de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl, bijeenverzameld door S.F. Klijnsma, Luitenant kolonel ingenieur, oud kommandant van het bataillon mineurs en sappeurs, lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, enz. Meppel, H.J. Gelderman. 1853.

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.