Hullu, Johannes de

Johannes de Hullu, (Cadzand 12 december 1864 – Cadzand 20 november 1940), gemeentearchivaris van Deventer (1893-1899), chartermeester Rijksarchief Utrecht (1899-1902), archivaris Algemeen Rijksarchief ’s-Gravenhage (1902-1924), zn. van Jacobus de Hullu (1821-1912), landbouwer en Maria de Hullu, landbouwster (1826-1904).

Opleiding:
Lagere school te Cadzand, gymnasium Middelburg (1878-1884), student Nederlandse letteren Leiden (1884-1888), kandidaats examen (1887), doctoraal examen (1888), promoveerde Rijksuniversiteit Leiden (cum laude) bij Prof. dr. Robert Jacobus Fruin (1892)

Over Johannes de Hullu

– Meilink, P.A. (1940/41) In memoriam J. de Hullu. 12 december 1864 – 20 november 1940. Nederlandsen Archievenblad, 48, 141-146.
– Meilink, P.A. (1941/43) Nederlandsen Archievenblad, 49, 85-86.
– Zilverberg, S.B.J. (1979) Hullu, Johannes de (1864-1940) In J. Charité, & K. van Berkel (Red.), Biografisch Woordenboek van Nederland, 1, Den Haag: Martinus Nijhoff.

Werken van Johannse de Hullu

– Hullu, J. de (1892) Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, Leiden). ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
– Hullu, J. de (1896). Het dagboek van dr. Johan Dorre, burgemeester van Deventer. BVGO, 111 [1. 2e serie, 1e deel.], 337-346.
– Hullu, J. de (1897) De statuten van het Meester-Geertshuis te Deventer. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, 6e deel, 63-76.
– Hullu, J. de (1897) Bescheiden betreffende de Hervorming in Overijssel. (Werken VORG, 20) Deventer: Deventer Boek- en Steendrukkerij.
– Hullu, J. de (1899) Iets over de Gruit. BVGO, 3e reeks, 10e deel, 114-124.
– Hullu, J. de (1900-1901) In memoriam Mr. Louis van Hasselt. Nederlandsch Archievenblad, 9, 4-5.
– Hullu, J. de (1900) Bijzonderheden uit de Hevormingsgeschiedenis van Overijssel. I. Haagpreeken van Jan Arends bij Zwolle in September 1566. II. Nog iets over den ten onrechte met Moded vereenzelvigen Zwolschen kapalaan van 1568. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, 1 (2), 214–221.
– Hullu, J. de (1901) De Wilcoeren van de Marke van Haarle. Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, XIII, (2e serie, 3e deel), 267-270.
– Hullu, J. de (1901) De Markecedul van Holten.
Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, XIII, (2e serie, 3e deel), 271-272.
– Hullu, J. de (1902) Bijzonderheden uit de Hevormingsgeschiedenis van Overijssel. III. Bijdrage tot de geschiedenis der reformatie te Hasselt. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, 1 (3), 225–248.
– Hullu, J. de (1903) Bijzonderheden uit de Hevormingsgeschiedenis van Overijssel. IV. De Reformatie te Deventer in 1566. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, 2 (1), 36-77.
– Hullu, J. de (1903) Bijzonderheden uit de Hevormingsgeschiedenis van Overijssel. V. De afschaffing der openbare protestantsche Godsdienstoefening te Deventer in 1567. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, 2e deel, 321-358.
– Hullu, J. de (1904) De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van prins Maurits van Oranje in 1604. Breskens: C. Dieleman.
– Hullu, J. de & Waller Zeper, S.A. (1905) Catalogus van de archieven van de kleine kapittelen en kloosters. Utrecht: Breijer.
– Hullu, J. de (1913) Ter herinnering aan de naar westelijk Staats-Vlaanderen uitgeweken Hugenoten: Gedachteniswoord uitgesproken in de Hervormde kerk te Oostburg op 1 Mei 1913. Breskens: Dieleman.
– Hullu, J. de (1915) Bijdrage tot de Kerkelijke Geschiedenis van Deventer, 1578-1587. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (41, 1e afdeeling), 1-51.
– Hullu, J. de (1917) Over den Chinaschen Handel der Oost-Indische Compagnie in de Eerste Dertig Jaar van de 18e Eeuw.
Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 73, 32–151.
– Hullu, J. de (1917) Bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming te Deventer, 1550-1566. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (43, 3e afdeeling), 257-338.
– Hullu, J. de (1919) Het leven op St. Eustatius omstreeks 1792.
Nieuwe West-Indische Gids, 1 (2), 144-150.
– Hullu, J. de (1919) Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied. ’s-Gravenhage: Nijhoff.
– Hullu, J. de & Verhoeven, A.G. (1920) Tractaet van dyckagie (Andries Vierlingh) (Rijks geschiedkundige publikatiën. kleine serie; 20, 20a) ’s-Gravenhage: Nijhoff.
– Hullu, J. de (1924) De archieven der admiraliteitscolleges. ’s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
– Hullu, J. de & Brakman, J.A. (1928) De hofsteden van Cadzand, Retranchement, Zuidzande, Nieuwvliet en Oostburg en hunne bewoners in vroeger en later tijd. (Serie Hofsteden, 1.) Oostburg: A.J. Bronswijk.
– Hullu, J. de (1930) De hofsteden van Groede en Breskens en hunne bewoners in vroeger en lager tijd. (Serie Hofsteden, 2.) Oostburg: A.J. Bronswijk.
– Hullu, J. de & Minet, W. (1934) Register of the Walloon church of Cadzand in Holland, 1685-1724. (Publications of the huguenot Society of London, 36) London: Huguenot Society of London.
– Hullu, J. de (1936) De Belgische aanvallen op westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in 1830 en 1831. Oostburg: A.J. Bronswijk.
– Hullu, J. de & Brakman, J.A. (1937) De hofsteden van Cadzand, Retranchement, Zuidzande, Nieuwvliet en Oostburg en hunne bewoners in vroeger en later tijd. (2e. verb. en verm. dr.), (Serie Hofsteden, 1.) Oostburg: A.J. Bronswijk.
– Hullu, J. de. (1937) Bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming te Deventer 1567-1575. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, 30, 167-241.
– Hullu, J. de (1938) De ,,Horribele Delicten” en ,,Sanglante Excessen” in November 1668 gepleegd Tegen De Gereformeerde Gemeente Van Den Oudeman in Staats-Vlaanderen En Haar Predikant Johannes Stuerbaut. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, 31, 235–258.
– Hullu, J. de (1939) De Voorbereiding Van De Emigratie Der Salzburgers naar Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in 1732 en Hun Wedervaren, Gedurende De Eerste Twee Maanden Van Hun Reis Derwaarts. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, 32, 114-139.
– Hullu, J. de (1939) De Voorbereiding Van De Emigratie Der Salzburgers naar Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in 1732 en Hun Wedervaren, Gedurende De Eerste Twee Maanden Van Hun Reis Derwaarts. Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, 32, 145-170.
– Hullu, J. de (1939) De hofsteden van Schoondijke en hunne bewoners in vroeger en later tijd. (Serie Hofsteden, 3.) Oostburg: A.J. Bronswijk.
– Hullu, J. de (1939) De hofsteden van Waterlandkerkje en hunne bewoners in vroeger en later tijd. (Serie Hofsteden, 4.) Oostburg: A.J. Bronswijk.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.