De Oude Straat te Kampen

_______________↓_______________


|pag. 233|

PENNING-MAGAZIJN VOOR DE JEUGD

DE OUDE STRAAT TE KAMPEN.

Van alle straten der bloeijende stad Kampen is de bovengenoemde niet alleen eene der schoonste, maar ook eene der langste. Zij loopt in bijna gelijke strekking met den IJssel-stroom en paart bij

_______________↓_______________


|pag. 234|

hare lengte eene tamelijke breedte. Vele schoone gebouwen bezoomen haar van beide zijden, waaronder vooral het Oude en Nieuwe Raadhuis (zie de houtsnede), de Nieuwe Toren en de Kazerne in aanmerking komen. Door de slooping van den vestingmuur in 1839 en later heeft het noordelijkst gedeelte veel gewonnen; het heeft namelijk daardoor een schoon vergezigt over den IJssel naar de zijde van IJsselmuiden en den polder van Mastenbroek verkregen.

Category(s): Kampen

Comments are closed.