Cornelis Antonius (Kees) van Kalveen (1937-2018)

Cornelis Antonius (Kees) van Kalveen (Amersfoort, 30 juli 1937 – 25 december 2018), Gymnasium A Constantinianum Amersfoort (-1956), studeerde geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht (1956-196?), medewerker Instituut voor Middeleeuwse GeschiedenisRijksuniversiteit Utrecht (1962-1970), hogere opleiding Rijksarchiefschool Den Haag (), docent geschiedenis Eemlandcollege Amersfoort (1970-1987); wetenschappelijk medewerker Rijksarchief Utrecht (1980-1986), historicus. Zoon van Cornelis van Kalveen (1901-1986), smid en torenwachter en Anna Catharina Dinklo (1895-1980).

  • Promoveerde op 20 december 1974 tot doctor in de letteren aan de Rijksuniversiteit Utrecht op gezag van de Rector Magnificus Prof. Dr. Sj. Groenman.

Over Cornelis Antonius (Kees) van Kalveen:

  • Vliet, K. van (2019). In memoriam: Kees van Kalveen (1937-2018). Archievenblad, 123 (3), 27.

Werken 1 [1. M.b.t. de geschiedenis van Overijssel.] van Cornelis Antonius (Kees) van Kalveen:

  • Kalveen, C.A. van (1967). Aspecten van de betrekkingen tussen Deventer en de Veluwe, 1496-1499. Versl. en Mededel. VORG, 82, 113-127.
  • Kalveen, C.A. van (1974). Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520.2 [2. Bijdragen van het instituut voor middeleeuwse geschiedenis der rijksuniversiteit te Utrecht, XXXVI/] (Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.) Groningen: H.D. Tjeenk Willink.
  • Kalveen, C.A. van (1977). Uit de geschiedenis van de Deventer gemeente tot omstreeks 1481. Overijsselse historische bijdragen, 92, 29-59.
  • Kalveen, C.A. van (1979). De Deventer gemeente tijdens oorlog en burgeroproer, 1482-1528. Overijsselse historische bijdragen, 94, 30-70.
  • Kalveen, C.A. van (1990). Rovenius, Philippus (1573-1651). In Overijsselse biografieën I. (pp. 162-165) Meppel/Amsterdam: Boom

 
– Hul, R.M. van ’t Hul (mei, 2023). Bibliografie Cornelis Antonius (Kees) van Kalveen (Amersfoort, 30 juli 1937 – 25 december 2018).

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.